Side-alternativer

Innførsel av hund og katt til Sverige

Følgende krav gjelder for innførsel av hund, katt og tamilder fra de andre nordiske landene til Sverige.

Fotograf
Karin Beate Nøsterud/norden.org

Det er den som reiser med dyret som er ansvarlig for at alle vilkår for innførsel er oppfylt. Du må selv finne ut hva som kreves og at vaksinene er gyldige. Du har dessuten ansvar for at kjæledyrets pass er oppdatert, samt at annen nødvendig dokumentasjon er tilgjengelig.

Du finner informasjon om smittsomme sykdommer hos hund, katt og tamilder på nettstedet for Statens veterinærmedisinske anstalt. Veterinæren din kan hjelpe deg med informasjon om kompletterende vaksinasjoner, beskyttelse mot parasitter og tips om hvordan du bør håndtere dyret ditt på selve reisen til et annet land.

Kontakt tollvesenet

Du må gå på rødt når du tar med et dyr gjennom tollen. Du må registrere innførsel av dyr til tollen ved grensen i henhold til tollregelverket, se Tullverkets nettsted.

Ta med dyr til Sverige

Innførsel av kjæledyr fra Danmark og Finland - og Færøyene, Grønland og Åland

Når du innfører et kjæledyr fra Danmark eller Finland, skal følgende forhold være i orden:

 • Dyret skal være ID-merket med ISO-chip eller lesbar tatovering som er gjort før den 3. juli 2011.
 • Dyret skal ha en gyldig rabiesvaksine.
 • Dyret skal være vaksinert etter at det er blitt ID-merket.
 • Dyret skal ha vært minimum tre måneder gammelt da det ble ID-merket.
 • Dyret skal ha et EU-pass med ID-nummer og vaksinasjoner innskrevet.
 • Det skal ha gått 21 dager siden grunnvaksineringen mot rabies.
 • Dersom dyret er et handelsdyr, skal du, i tillegg til passet, også ha et handelsbevis, inkludert besiktigelse.
 • Dersom du reiser med seks eller flere dyr, skal du, foruten pass, også ha et gruppebevis, inkludert besiktigelse.
 • Du må vite hvordan du melder deg til tollen.

Innførsel av kjæledyr fra Norge

Hund eller kat kan fritt innføres fra Norge til Sverige, dersom dyret er født i Norge eller er blitt ført lovlig inn i Norge.

Innførsel av kjæledyr fra Island

Når du innfører et kjæledyr fra Island, må følgende forhold være i orden: 

 • Dyret skal være ID-merket med microchip eller tatovering.
 • Dyret skal ha en gyldig rabiesvaksine.
 • Dyret skal være vaksinert etter at det er blitt ID-merket.
 • Dyret skal ha vært minimum tre måneder gammelt da det ble ID-merket.
 • Det skal ha gått 21 dager siden grunnvaksineringen mot rabies.
 • Du må ha et pass eller en veterinærattest på Jordbrukverkets blankett, samt dyrets enkeltstående vaksinebevis.
 • Dersom dyret er et handelsdyr, skal du ha et handelsbevis, inkludert besiktigelse.
 • Dersom du reiser med seks eller flere dyr, må du ha et gruppebevis, inkludert besiktigelse.
 • Du må booke innreise via riktig by.
 • Du må booke grensekontroll for handels- og gruppedyr.
 • Du må vite hvordan du melder deg til tollen.

Valper og killinger

Hundevalper og killinger kan kun innføres til Sverige fra rabiesfrie land. Du må kontakte Jordbruksverket for informasjon om å søke om tillatelse for å innføre ikke-rabiesvaksinerte hunder og katter som er yngre enn tre måneder.

Hunderegister

I Sverige må alle hundeeiere som bor permanent i landet registrere seg selv og hunden i Centrala hundregistret. Du kan bestille meldingsblanketter via nettstedet til Centrala hundregistret.

Forbud

Det er forbudt å ha viltfangede kjæledyr i Sverige.

Der finnes ikke forbud mot spesifikke hunde- og katteraser, men det er forbudt å ha dyr som er krysninger mellom tamdyr og villdyr, eller hunder som har ekstremt stor kamplyst, biter lett, er vanskelige å stanse dersom de går til angrep, eller har en tendens til å rette sin kampinteresse mot mennesker og andre hunder.

For at beskytte ville dyr mod løse hunder, skal hunder være i bånd på marker med vilt i perioden mellom 1. mars og 20. august, ettersom de ville dyrene har unger.

Reise med dyr via Sverige til Bornholm

Dersom du skal reise med danske dyr mellom Bornholm og Danmark via Sverige, trenger du ikke registrere dette hos Tullverket ved ankomst til Sverige, ettersom du kan registrere det via Internett. Se mer informasjon om dette på Tullverkets nettsted.

Reise med kjæledyr til et annet nordisk land

Nedenfor finner du informasjon om hva som er verdt å huske på når du reiser til et annet nordisk land fra Sverige med kjæledyret ditt.

Lurt å huske på

 • Du bør anskaffe deg skriftlig informasjon fra veterinærmyndighetene i det aktuelle landet om hva som kreves for å ta med dyret.
 • Du bør gjennomgå informasjonen med din veterinær, dersom det er noe du føler deg usikker på.
 • Du bør grunnvaksinere dyret ditt mot infeksjonssykdommer, selv om det ikke kreves ifølge loven.

Reise til Danmark

Se mer informasjon om å innføre kjæledyr til Danmark på Hallo Nordens nettsted.

Reise til Finland

Dyr som skal innføres til Finland skal gjennomgå en bendelormkur innenfor intervallet 24–120 timer (en–fem dager) før innførsel. Kuren skal gjennomføres av en veterinær.

Se mer informasjon om å innføre kjæledyr til Finland på Hallo Nordens nettsted.

Reise til Norge

Dersom du skal reise til Norge med en hund eller katt fra Sverige, stilles det krav til at dyret har gjennomgått en kur mot bendelorm (echinococc-behandling) innenfor 24 til 120 timer før innførselen. Du må ta med kjæledyret ditt til veterinær i Sverige før reisen til Norge, slik at du kan få utføre kuren, og dessuten må kuren bekreftes i dyrets pass.

Dersom du reiser med hund eller katt fra Sverige til Norge, må dyret ha et pass. Dersom kjæledyret ditt oppfyller kravene om kur mot bendelorm og pass, kan du gå på grønt i tollen.

Hunder og katter som føres til Norge fra Sverige, trenger ikke rabiesvaksine. Se mer informasjon om å innføre kjæledyr til Norge på Hallo Nordens nettsted.

Det er forbudt å innføre enkelte hunderaser til Norge, både midlertidig og permanent. Du bør kontakte den norske veterinærmyndigheten, Mattilsynet, for å få mer informasjon.

Reise til Island

Se mer informasjon om å innføre kjæledyr til Island på Hallo Nordens nettsted og på Statens Fødevareinstituts nettsted.

Informasjon om andre dyr enn kjæledyr

Du bør kontakte Jordbruksverket for å få informasjon om det å reise til Sverige med andre dyr enn kjæledyr.