Side-alternativer

Jobbe i Danmark

Informasjon til nordiske borgere som ønsker å arbeide i Danmark. Her kan du blant annet finne opplysninger om jobbsøking, a-kasse-regler og skatt.
Arbeids- og oppholdstillatelse i Danmark
Her kan du lese om hvilke regler som gjelder for nordiske statsborgere som ønsker å arbeide i Danmark.
Jobbsøking i Danmark
Her kan du lese om jobbsøking i Danmark og hvordan du i tre måneder kan få dagpenger fra hjemlandet mens du leter etter arbeid i Danmark.
Sykepenger i Danmark
Her kan du lese om de reglene som gjelder for dagpenger under sykdom dersom du arbeider i Danmark.
Arbeide i flere land samtidig
Her kan du lese om hvilke regler som gjelder for skatt og sosialforsikring hvis du arbeider i flere nordiske land.
Fagforeninger i Danmark
Dersom du er interessert i å vite hvilken lønn og hvilke arbeidsvilkår du har rett på i Danmark, kan du henvende deg til det fagforbundet som organiserer arbeidere i din bransje. Her kan du lese mer om fagforeninger og fagforbund i Danmark.
Godkjenning til å utføre bestemte yrker i Danmark
En rekke yrker i Danmark er lovregulerte. Det betyr at du må ha en godkjenning for å kunne utføre dem i Danmark. Dersom du arbeider midlertidig i Danmark, kan du være dekket av EU-regler som gjør at du ikke trenger en godkjenning, men bare trenger å sende et varsel til den kompetente myndigheten.
Arbeidsløshetsforsikring i Danmark og danske dagpenger
På disse sidene kan du lese om når du kan være arbeidsløshetsforsikret i Danmark, hvordan du blir tatt opp i en dansk arbeidsløshetskasse og hvilken rett du har til støtte dersom du blir arbeidsløs. Du kan også lese om hvordan du kan søke arbeid i et annet nordisk land mens du mottar danske dagpenger.
Arbejde i Grønland
På denne side kan du læse om hvilke betingelser du skal opfylde for at arbejde i Grønland. Hvis du vil arbejde inden for visse erhverv, kræves en særlig tilladelse, også selv om du er borger i et nordisk land.