Side-alternativer

Arbeids- og oppholdstillatelse i Norge

Her finner du informasjon om arbeids- og oppholdstillatelse for statsborgere både innenfor og utenfor Norden.

Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org

Nordiske statsborgere

Dersom du er nordisk statsborger kan du fritt reise til Norge for å bo og arbeide der, uten at du trenger verken arbeids- eller oppholdstillatelse.

Altså trenger du som nordisk borger ikke å registrere deg hos politiet når du flytter til Norge. Imidlertid må du som nordisk borger allikevel forholde deg til landets regler for folkeregistrering. Les mer om «Folkeregistrering i Norge» på Hallo Nordens nettsider.

Statsborgere fra EØS-, EFTA- og EU-land

Dersom du ikke er nordisk statsborger, men statsborger i et land som er medlem av EU, EØS eller EFTA, kan du fritt reise inn i Norge, samt arbeide og oppholde deg i landet i en periode på inntil tre måneder.

Hvis du skal oppholde deg i Norge i mer enn tre måneder må du imidlertid registrere deg – uavhengig om du skal jobbe, studere eller er familiemedlem av EØS-borgere som bor i Norge. Les mer om hvilke regler som gjelder for deg hos den norske utlendingsmyndigheten, Utlendingsdirektoratet (UDI), sin nettside om registreringsordningen for EØS, EFTA, og EU-borgere.

Statsborgere fra land utenfor EØS, EFTA og EU

Er du statsborger i et land utenfor EØS, EFTA eller EU bør kontakte Utlendingsdirektoratet (UDI) for å høre hvilke regler som gjelder for deg.

Gyldig visum til, eller en oppholdstillatelse i et Schengen-land, gjør at du ikke trenger å søke om visum for å reise til andre Schengen-land. Det innebærer at borgere fra land utenfor Norden, som har oppholdstillatelse i ett av de nordiske landene, ikke trenger å søke om visum for å reise til de andre nordiske landene. Se Utlendingsdirektoratets nettsider for mer informasjon om dette.

Spør Hallo Norden

Har du spørsmål om å flytte, arbeide eller studere i Norden kan du bruke Hallo Nordens spørreskjema.

Jobbe i Norden

Jobbe i Danmark

Jobbe i Finland

Jobbe på Færøyene

Jobbe på Island

Jobbe i Norge

Jobbe i Sverige

Jobbe på Åland

Mer om Norge

Flytte til eller fra Norge

Bo og oppholde seg i Norge

Barn og familie i Norge

Jobbe i Norge

Utdanning i Norge