Side-alternativer

Arbeids- og oppholdstillatelse i Norge

Nordiske statsborgere trenger ikke arbeids- og oppholdstillatelse for å være i Norge, men statsborgere fra andre land må sette seg inn i de gjeldende regler. Her finner du informasjon om arbeids- og oppholdstillatelse for statsborgere innenfor og utenfor EØS-området.

Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org

Nordiske statsborgere har rett til å bo og/eller jobbe i et annet nordisk land uten arbeids- og oppholdstillatelse. Dette vil si at nordiske borgere ikke trenger å registrere seg hos politiet. Man må som nordisk borger likevel forholde seg til landets folkeregistreringsregler. Se Hallo Norden sine nettsider for å lese mer om folkeregistreringsreglene i de ulike nordiske landene.

EØS, EFTA og EU-borgere kan fritt reise inn i Norge og begynne å jobbe med en gang. Hvis du skal oppholde deg i landet i mer enn tre måneder må du likevel registrere deg, uavhengig om du skal jobbe, studere eller er familiemedlem av EØS-borgere som bor i Norge. Hos den norske utlendingsmyndigheten, Utlendingsdirektoratet (UDI), kan du lese mer om registreringsordningen for EØS, EFTA, og EU-borgere.

Statsborgere fra land utenfor EØS, EFTA og EU bør kontakte Utlendingsdirektoratet for å høre hvilke regler som gjelder for dem.

En person som har gyldig visum til, eller oppholdstillatelse i et Schengen-land, trenger ikke å søke om visum for å reise til andre Schengen-land. Det innebærer at borgere fra land utenfor Norden, som har oppholdstillatelse i ett av de nordiske landene, ikke trenger å søke om visum for å reise til de andre nordiske landene. Se Utlendingsdirektoratets nettsider for mer informasjon om dette.

Spør Hallo Norden

Har du spørsmål om å flytte, arbeide eller studere i Norden kan du bruke Hallo Nordens spørreskjema.

Jobbe i Norden

Jobbe i Danmark

Jobbe i Sverige

Jobbe i Norge

Jobbe i Finland

Jobbe på Island

Jobbe på Åland

Jobbe på Færøyene

Mer om Norge

Flytte til Norge

Jobbe i Norge

Studere i Norge

Å bo og oppholde seg i Norge

Barn og familie i Norge