Side-alternativer

Arbeidstakeres rettigheter i Norge

Som arbeidstaker i Norge har du en rekke rettigheter og plikter. På denne siden kan du lese mer om disse rettighetene og pliktene.

Fotograf
Eivind Sætre

Som arbeidstaker i Norge har du en rekke rettigheter og plikter. Disse omfatter blant annet forhold rundt ansettelse, oppsigelse, lønn, feriebestemmelser og permisjon.

Utdypende informasjon om disse rettighetene og pliktene i arbeidslivet finner du hos Arbeidstilsynet, hos Arbeids- og sosialdepartementet, samt hos egne servicesenter for utenlandske arbeidstakere.

Arbeidstilsynet og arbeidsmiljøloven

Arbeidstilsynet i Norge skal føre tilsyn med at arbeidsgiverne følger kravene som stilles i arbeidsmiljøloven. På Arbeidstilsynets nettsider finner du utfyllende informasjon om arbeidstakeres rettigheter etter arbeidsmiljøloven.

  • Arbeidsmiljøloven skal sikre godt arbeidsmiljø, trygge ansettelsesforhold, likebehandling i arbeidslivet, godt samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver og annet. Loven gjelder ikke for sjøfart, fangst, fiske og militær luftfart. 

Arbeidstilsynets nettsider finner du også veiledninger om hvordan du skal gå frem ved brudd på arbeidsmiljøloven. Et brudd på arbeidsmiljøloven er om man for eksempel ikke får utbetalt lønn.

Informasjon til utenlandske arbeidstakere i Norge

Arbeidstilsynet har i samarbeid med arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner i bygg- og anleggsnæringen utarbeidet en brosjyre med informasjon til utenlandske arbeidstakere i Norge.

Brosjyren er først og fremst laget for arbeidstakere innen bygg og anlegg, men mye av informasjonen er høyst relevant også for andre yrkesgrupper. Du kan laste denne ned på Fellesforbundets nettsider, brosjyren heter ”Velkommen som arbeidstaker i Norge”, og finnes på flere språk.

Arbeids- og sosialdepartementet

Også arbeids- og sosialdepartementet har egne nettsider om arbeidsmiljøloven. Foruten informasjon om arbeidsmiljøloven, finnes det informasjon om flere andre sentrale tema for arbeidstakere, heriblant om arbeidsmiljø, arbeidsrett og lønnsoppgjør. Følg linkene i menyen til venstre på siden.

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere

I Oslo, Stavanger og Kirkenes er det opprettet servicesentre for utenlandske arbeidstakere. Servicesentrene er etablert av Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og Utlendingsdirektoratet. Her kan utenlandske arbeidstakere få ordnet oppholdstillatelse, midlertidig identifikasjonsnummer (D-nummer), skattekort og innmelding til folkeregisteret. Også arbeidsgivere til utenlandske arbeidstakere kan få veiledning ved sentrene. 

Les mer om dette på Servicesentrenes nettsider.

Spør Hallo Norden

Har du spørsmål om å flytte, arbeide eller studere i Norden kan du bruke Hallo Nordens spørreskjema.

Jobbe i Norden

Jobbe i Danmark

Jobbe i Finland

Jobbe på Færøyene

Jobbe på Island

Jobbe i Norge

Jobbe i Sverige

Jobbe på Åland

Mer om Norge

Flytte til eller fra Norge

Bo og oppholde seg i Norge

Barn og familie i Norge

Jobbe i Norge

Utdanning i Norge