Side-alternativer

Fagforeninger i Norge

For å finne ut hva slags lønn og arbeidsvilkår du har rett på i Norge, kan du henvende deg til det fagforbundet som er aktuelt for yrkesområdet ditt. Her kan du lese mer om fagforeninger og fagforbund i Norge.

Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org

Fagforeninger er sammenslutninger av arbeidstakere innen samme fag eller industrigren. De arbeider for å styrke medlemmenes rettigheter og arbeidsvilkår, og er sentrale blant annet i lønnsforhandlingene. De enkelte fagforeningene er organisert i fagforbund innen samme yrkesgruppe. Hvis man er medlem i en forening/organisasjon vil foreningen, som regel, kunne hjelpe om det skulle oppstå uenigheter mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Fagforbundene er igjen sentralt organisert gjennom en hovedorganisasjon eller hovedsammenslutning. I Norge finnes det fire slike:

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største lønnstakerorganisasjon. 22 fagforbund for ulike yrkesgrupper er tilknyttet LO, blant annet forbundet for ansatte innen handel og kontor, LO Stat, og Fagforbundet som organiserer kommunalt og offentlig ansatte.

Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio) er Norges nest største lønnstakerorganisasjon. 10 fagforbund for ulike yrkesgrupper er tilknyttet Unio, blant annet Norsk Sykepleierforbund for sykepleiere, Utdanningsforbundet for ansatte i skolen og Norsk Fysioterapeutforbund.

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) har 21 fagforbund tilknyttet seg og dekker alle sektorer i arbeidslivet, blant annet Yrkestrafikkforbundet for blant annet bussjåfører og Farmasiforbundet for farmasøyter.

Akademikerne er Norges største arbeidstakerorganisasjon for langtidsutdannede og består av 13 medlemsforeninger, blant annet forbund for tannleger, arkitekter, leger, jurister og psykologer.

På hovedorganisasjonenes nettsider er det angitt hvilke fagforbund som er tilknyttet den enkelte hovedorganisasjon. Hovedorganisasjonen vil kunne henvise videre til det fagforbundet som er tilknyttet de ulike yrkesgrupper eller fagfelt. Ta kontakt med hovedorganisasjonen eller fagforbundet som er tilknyttet ditt yrkes- eller fagområde hvis du har spørsmål om rettigheter og plikter som arbeidstaker.

Skattefradrag for fagforeningskontingent

Er du i lønnet arbeid har du mulighet til å kreve skattefradrag hvis du har betalt medlemskontingent til en fagforening. Dette kan ofte være utfylt i selvangivelsen, hvis ikke må du selv sørge for å føre det opp. På Skatteetatens nettsider finner du informasjon om hvor mye av medlemskontingenten som er fradragsberettiget.

Spør Hallo Norden

Har du spørsmål om å flytte, arbeide eller studere i Norden kan du bruke Hallo Nordens spørreskjema.

Jobbe i Norden

Jobbe i Danmark

Jobbe i Sverige

Jobbe i Norge

Jobbe i Finland

Jobbe på Island

Jobbe på Åland

Jobbe på Færøyene

Mer om Norge

Flytte til Norge

Jobbe i Norge

Studere i Norge

Å bo og oppholde seg i Norge

Barn og familie i Norge