Nordisk ministerråd er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan. Nordisk ministerråd arbeider for felles nordiske løsninger som gir synlige positive effekter for alle som bor i Norden.

Nyheterhttp://www.norden.org/no/aktuelt/nyheterNordens rolle i Europa påvirkesEt velintegrert og velfungerende nordisk samarbeid blir enda mer betydningsfullt i den nye situasjonen enn det var før, sier Nordisk ministerråds...http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter/nordens-rolle-i-europa-paavirkeshttp://www.norden.org/no/aktuelt/bilder/personer/generalsekretaeren/dagfinn-hoeybraaten/img_4383.jpg
Nyheterhttp://www.norden.org/no/aktuelt/nyheterPragmatisk, nordisk integration - möjlig modell för EU Norden behöver ta några rejäla grepp som verkligen gör regionen till en gemensam marknad. Det skulle inte bara gynna medborgarna och företagen...http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter/pragmatisk-nordisk-integration-moejlig-modell-foer-euhttp://www.norden.org/no/aktuelt/bilder/personer/oevrige/risto-e.j.-penttilae
Nyheterhttp://www.norden.org/no/aktuelt/nyheterEU på den nordiske agendaenNordens relasjon til EU var et av de sentrale spørsmålene da de nordiske samarbeidsministrene møttes i København 1. juli. En stor del av...http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter/eu-paa-den-nordiske-agendaenhttp://www.norden.org/no/aktuelt/bilder/flagg/eu-og-norden
Nyheterhttp://www.norden.org/no/aktuelt/nyheterForslag om obligatorisk voksenutdanning i hele NordenDe nordiske regjeringene bør gå inn for obligatorisk voksenutdanning og -etterutdanning for alle lønnsmottakere i Norden og sette utdanningene...http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter/forslag-om-obligatorisk-voksenutdanning-i-hele-nordenhttp://www.norden.org/no/aktuelt/bilder/personer/oevrige/poul-nielson-1
Nyheterhttp://www.norden.org/no/aktuelt/nyheterDet nordiske skatteparadisprosjektet sluttført med suksessDet nordiske samarbeidsprosjektet om å inngå informasjonsutvekslingsavtaler på skatteområdet med oversjøiske finanssentre har nå fått...http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter/det-nordiske-skatteparadisprosjektet-sluttfoert-med-suksesshttp://www.norden.org/no/aktuelt/bilder/arrangement/nordisk-raads-sesjon/sesjon-2014/jj22151.jpg
Nyheterhttp://www.norden.org/no/aktuelt/nyheterNye indsatsområder for Ny Nordisk MadNy Nordisk Mad præsenterer et mere fokuseret program for sit fortsatte arbejde og bygger videre på de tidligere programmers positive resultater...http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter/nye-indsatsomraader-for-ny-nordisk-madhttp://www.norden.org/no/aktuelt/bilder/tema/naeringsmidler/barn-holder-fisk
Nyheterhttp://www.norden.org/no/aktuelt/nyheterArbeidsliv og flyktninger på politiske festivalerOgså i år deltar Nordisk råd og Nordisk ministerråd på de politiske festivalene i Norden, der Poul Nielsons nye analyse av det nordiske...http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter/arbeidsliv-og-flyktninger-paa-politiske-festivalerhttp://www.norden.org/no/aktuelt/bilder/arrangement/folkemoetet-paa-bornholm/folkemoetet-paa-bornholm-2015/folkemoedet-2015

Department


Title

Test text

/