Nordisk ministerråd er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan. Nordisk ministerråd arbeider for felles nordiske løsninger som gir synlige positive effekter for alle som bor i Norden.

Nyheterhttp://www.norden.org/no/aktuelt/nyheterDet nordiske skatteparadisprosjektet sluttført med suksessDet nordiske samarbeidsprosjektet om å inngå informasjonsutvekslingsavtaler på skatteområdet med oversjøiske finanssentre har nå fått...http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter/det-nordiske-skatteparadisprosjektet-sluttfoert-med-suksesshttp://www.norden.org/no/aktuelt/bilder/arrangement/nordisk-raads-sesjon/sesjon-2014/jj22151.jpg
Nyheterhttp://www.norden.org/no/aktuelt/nyheterNye indsatsområder for Ny Nordisk MadNy Nordisk Mad præsenterer et mere fokuseret program for sit fortsatte arbejde og bygger videre på de tidligere programmers positive resultater...http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter/nye-indsatsomraader-for-ny-nordisk-madhttp://www.norden.org/no/aktuelt/bilder/tema/naeringsmidler/barn-holder-fisk
Fakta om Nordenhttp://www.norden.org/no/fakta-om-nordenHvor likestilte er vi i Norden?Likestilling mellom kvinner og menn er en fundamental verdi i de nordiske landene. Likestilling henspeiler på like rettigheter, ansvar og muligheter...http://www.norden.org/no/fakta-om-norden/gender-equality-indicatorshttp://www.norden.org/no/aktuelt/bilder/intern/billeder-til-banner/balance-vinder-af-en-konkurrence-om-ligestilling
Nyheterhttp://www.norden.org/no/aktuelt/nyheterArbeidsliv og flyktninger på politiske festivalerOgså i år deltar Nordisk råd og Nordisk ministerråd på de politiske festivalene i Norden, der Poul Nielsons nye analyse av det nordiske...http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter/arbeidsliv-og-flyktninger-paa-politiske-festivalerhttp://www.norden.org/no/aktuelt/bilder/arrangement/folkemoetet-paa-bornholm/folkemoetet-paa-bornholm-2015/folkemoedet-2015
Nyheterhttp://www.norden.org/no/aktuelt/nyheterNordiske bidrag til den globale dagsorden i fokus på amerikansk-nordisk topmødeNordisk Ministerråds generalsekretær Dagfinn Høybråten er meget tilfreds med resultatet af det amerikansk-nordiske topmøde og ser frem imod...http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter/nordiske-bidrag-til-den-globale-dagsorden-i-fokus-paa-amerikansk-nordisk-topmoedehttp://www.norden.org/no/aktuelt/bilder/personer/generalsekretaeren/dagfinn-hoeybraaten/img_4383.jpg

Department


Title

Test text

/