Big Picture Red Yellow
Nyheter http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter Hvordan skaper vi bærekraftige løsninger for folkehelsen? Den kommende Nordiske folkesundhedskonference 2017 handler om folkehelse i et velferdssamfunn i forandring – hvordan skaper vi bærekraftige løsninger? http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter/hvordan-skaper-vi-baerekraftige-loesninger-for-folkehelsen http://www.norden.org/no/aktuelt/bilder/steder/island/fitness-i-reykjavik
Nyheter http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter Ministre vil ha en plan for nordisk turismesamarbeid Næringsministrene vil øke samarbeidet om turisme. På et møte i Bergen 16.mai vedtok ministrene å utarbeide en plan for det nordiske turismesamarbeidet.... http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter/ministre-vil-ha-en-plan-for-nordisk-turismesamarbeid http://www.norden.org/no/aktuelt/bilder/arrangement/ministerraadsmoeter/naeringsministrar-i-bergen
Nyheter http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter More parallel, please! – Ny nordisk rapport om parallellspråklighet Lokale språk og engelsk bør gå hånd i hånd på Nordens universiteter, og universitetene bør ha en språkpolitikk, så språkene støtter... http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter/more-parallel-please-2013-ny-nordisk-rapport-om-parallellspraaklighet http://www.norden.org/no/aktuelt/bilder/tema/forskning-og-utdanning/islands-universitet
Nyheter http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter Barnehage og skole kan bidra til å motvirke voldelig ekstremisme Da nordiske utdanningsministre møttes i Oslo i dag, stod demokrati og inkludering i fokus. Det nordiske samarbeidet vil styrke kunnskapsgrunnlaget... http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter/barnehage-og-skole-kan-bidra-til-aa-motvirke-voldelig-ekstremisme http://www.norden.org/no/aktuelt/bilder/arrangement/ministerraadsmoeter/mr-u-moede-i-oslo
Nyheter http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter Nordisk dagsorden på World Press Freedom Day i Jakarta Tonen i online debatter kan være barsk, hvor nye former for trusler dukker op. 14 forfattere, journalister, forskere adresserer fænomener som... http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter/nordisk-dagsorden-paa-world-press-freedom-day-i-jakarta http://www.norden.org/no/aktuelt/bilder/intern/mogens-blicher-bjerregaard-og-per-lundgren-paa-world-press-freedom-day-i-jakarta

Department


Title

Test text

    /