Big Picture Blue Yellow
Nyheter http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter Verdens energiministre møtes i Norden i mai I slutten av mai samles energiministre fra verdens største økonomier i Øresund for å diskutere hvordan overgangen til grønn energi kan framskyndes.... http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter/verdens-energiministre-moetes-i-norden-i-mai http://www.norden.org/no/aktuelt/bilder/tema/energi/vindmoeller-i-oeresund
Nyheter http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter Mye å vinne på nordisk samarbeid innenfor grønn eksport og finansiering De nordiske landene gjør klokt i å gå sammen om å skape forutsetninger for at bedriftene kan eksportere grønne løsninger – kraften i... http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter/mye-aa-vinne-paa-nordisk-samarbeid-innenfor-groenn-eksport-og-finansiering http://www.norden.org/no/aktuelt/bilder/intern/topforskningsinitiativet/vindmoelle
Nyheter http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter Färöisk tång och norska enzymer till Bioeconomy Summit Storskalig odling av tång till havs utanför Färöarna drar till sig internationellt intresse just nu. Tången säljs till livsmedels- och... http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter/faeroeisk-taang-och-norska-enzymer-till-bioeconomy-summit http://www.norden.org/no/aktuelt/bilder/tema/natur/hav-1
Nyheter http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter Nordisk kamp mot arbetsmarknadens brottslingar Svartjobb, skattefusk och människohandel - arbetslivskriminalitet och social dumpning på arbetsmarknaden utsätter inte bara enskilda för... http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter/nordisk-kamp-mot-arbetsmarknadens-brottslingar http://www.norden.org/no/aktuelt/bilder/personer/mr-a
Nyheter http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter Tolv forslag legger strategien for det nordiske miljø- og klimalederskapet De nordiske landene må gå sammen om det grønne skiftet, ikke minst når det gjelder klimaspørsmålene, for at landene hver for seg skal kunne... http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter/tolv-forslag-legger-strategien-for-det-nordiske-miljoe-og-klimalederskapet http://www.norden.org/no/aktuelt/bilder/tine-sundtoft.jpg

Department


Title

Test text

    /