Side-alternativer

Kalender

Kalender for Nordisk ministerråd

September, 2017

Oktober, 2017

November, 2017

Nordisk konferanse om kjønnsbalanse og etnisk mangfold i forskning

Dato
08.11.2017 - 09.08.2017
Type
Konferanse

NORDBUK 3/2017

Dato
09.11.2017 - 10.11.2017
Type
Annet

Voksnes læring og inkludering i samfunns- og arbeidsliv

Dato
13.11.2017 - 14.11.2017
Type
Arbeidsgruppemøte

Møte i Nordisk embetsmannskomité for regionalpolitikk (EK-N).

Dato
30.11.2017
Type
Embetsmannskomitémøde

Desember, 2017

Møte i Nordisk embetsmannskomité for næringspolitikk (EK-N).

Dato
05.12.2017
Type
Embetsmannskomitémøde

Embetsmannskomiteen for kulturelt samarbeid (EK-K)

Dato
07.12.2017
Type
Embetsmannskomitémøde

Møte i Nordisk embetsmannskomité for energipolitikk (EK-E).

Dato
12.12.2017 - 13.12.2017
Type
Embetsmannskomitémøde