Side-alternativer

Arbejdsgruppen for Fiskerisamarbeidet (AG-Fisk)

AG-Fisk er det operative organ for Fiskeri og Havbruk.

AG-Fisk ivaretar prosjektadministrasjonen for embetsmannsgruppen. Den primære funksjon for AG-Fisk er å gjennomføre de strategier, som er fastlagt av henholdsvis EK-FJLS (Fiskeri og havbruk) og Nordisk Ministerråd. AG-Fisk har også en rådgivende funksjon overfor EK-FJLS (Fiskeri og Havbruk) og NMR.


Postadresse
Att.: Helge Paulsen
Danmarks Tekniske Universitet, DTU-Aqua
Sektion for akvakultur
Nordsøen Forskerpark
Postboks 101
9850 Hirtshals

Danmark
Telefon
+45 35 88 32 11
E-post
hep(at)aqua.dtu.dk

Personer

 Navn   Funksjon   Nasjonalitet 
Andreas Stokseth Medlem Norsk
Anita Kjeilen Steinseide Medlem Norsk
Arnór Snæbjörnsson Medlem Islandsk
Birgitte Jacobsen Medlem Grønlandsk
Daniel Valentinsson Medlem Svensk
Erling Larsen Medlem Dansk
Geir Huse Medlem Norsk
Gunilla Vannmer Medlem Svensk
Helge Paulsen Koordinator Dansk
Jákup Mørkøre Medlem Færøysk
Jenny Eklund-Melander Medlem Ålandsk
Klaus Nygaard Medlem Grønlandsk
Lars Horn Medlem Norsk
Leon Smith Medlem Færøysk
Max Nielsen Medlem Dansk
Mikkel Stage Medlem Dansk
Ole Thomas Albert Medlem Norsk
Orian Bondestam Medlem Finsk
Richard Hudd Medlem Finsk
Sigurjón Arason Medlem Islandsk
Ulla Svarrer Wang Medlem Færøsk

Kontakt

Tenna Schaldemose
Telefon: +45 21 71 71 42
E-post: