Side-alternativer

Nordisk Kulturkontakt

Nordisk kulturkontakt er et av Nordisk råds viktigste instrumenter for å gjennomføre politiske prioriteringer for det nordiske kultursamarbeidet 2013–2020. Nordisk kulturkontakt utgjør en sentral nordisk møteplass med det formål å styrke nordiske språklig og kulturelt nærvær i Finland og resten av Norden. Nordisk kulturkontakt bidrar til fortsatt fornyelse av det nordiske og nordisk-baltiske kultursamarbeidet ved hjelp av støtteprogrammer. Nordisk kulturkontakt profilerer og utvikler fortellingen om det nordiske kultursamarbeidet, både nordisk og internasjonalt.

Nordisk kulturkontakt er en sterk og innovativ nordisk kulturaktør med hele Norden som plattform. Nordisk kulturkontakt innledet sine aktiviteter i 2012 gjennom en sammenslåing av Nordens institutt i Finland (Nifin) og det tidligere Nordisk kulturkontakt.


Postadresse
PB 231
00171 Helsingfors
Finland
Nettsted
https://www.nordiskkulturkontakt.org/sv

Personer

 Navn   Funksjon   Nasjonalitet 
Ola Kellgren Direktør Svensk

Kontakt

Annika Söderlund
Telefon: +45 60 39 42 16