Side-alternativer

Arbeidsgruppen for energieffektivisering

Arbeidsgruppen for energieffektivisering, AGEE, har som hovedformål å fremme nordisk samarbeid i sammenheng med ulike enøk-tiltak i samfunnet, samt å fremme nordisk samarbeid innenfor implementeringen av EU/EØS-direktiver og programmer.

Postadresse
Mäster Samuelsgatan 70
S-103 33 Stockholm
Sverige
Telefon
+358 50 3044933 sekretær/+46 8 405 19 59 ordförande

Personer

 Navn   Funksjon   Nasjonalitet 
Fredrik von Malmborg Ordförande Svensk
Hannu Lipponen Medlem Finsk
Helga Barðadóttir Medlem Islandsk
Markku Kinnunen Medlem Finsk
Peter Føllesdal Brown Medlem Norsk
Peter Molander Sekretær Finsk
Sadiya Kostøl Jama Medlem Norsk
Tina Sommer Kristensen Medlem Dansk

Kontakt

Kolbrún Árnadóttir
E-post: