Side-alternativer

Tidligere arrangementer

Tidligere arrangementer i Nordisk senter for regional utvikling og planlegging.
Arbeidsmarkedsintegrering av flyktninger: Hvordan går det, og hvorfor?
Dato: 26.04.2017 til 26.04.2017
Velkommen til en nordisk lunsj med lansering av spesialutgaven av Nordic Economic Policy Review
Arctic Day by NordForsk
Dato: 12.11.2016 til 12.11.2016
The Arctic is thawing! Is there a future for mankind? How can we adapt to new realities? Can research and innovation pave the way – Nordic solutions. The event takes place at the New Nordic Climate Solutions Pavilion - Section DEL2, Blue Zone, COP22.
Nordregio Forum 2015
Dato: 25.11.2015 til 26.11.2015
Nordregio Forum 2015 vil fokusere på styrkene og svakhetene i nordiske byregioner på et tidspunkt som er kjennetegnet av sterk global konkurranse, klimaendringer og migrasjon. Ved hjelp av internasjonale forskere og kreative eksempler, paneldiskusjoner og dialog, vil vi utforske veien videre under tre forskjellige og kryssende temaer eller utfordringer: 1. Konkurransedyktige og klimavennlige byregioner 2. Effektiv styring av nordiske byregioner – samarbeidsutfordringene innenfor og mellom byregioner 3. Levelige og sosialt inkluderende byregioner
Nordregio Forum 2013
Dato: 14.10.2013 til 15.10.2013
En konferanse som behandler aktuelle emner som: Hvordan ser framtidens befolkning ut i Norden? Hvem er "vinner" og hvem er "taper" i kampen om innbyggerne? Hvorfor klarer enkelte regioner seg bedre enn andre i konkurransen om kapital, kvalifisert arbeidskraft og unge talenter? Hva er det som er tiltrekkende og lokker kvinner og menn, samt foretak, til et spesielt område? Er likestilling og grønn innovasjon bra for veksten? Hvordan kan fysisk planlegging bidra til positiv næringslivsutvikling?
Smarte, bærekraftige og inkluderende regioner
Dato: 19.11.2012 til 20.11.2012
Hvordan påvirkes Norden av den nye økonomiske situasjonen, hvor fokus på mange måter har endret seg fra Europa til andre deler av verden? Hvordan kan Norden håndtere en demografisk utvikling som kjennetegnes ved aldring og en økt konsentrasjon av befolkningen i storbyen? Hvordan kan Norden profilere seg når det gjelder nye energiløsninger og forretningspotensiale knyttet til en grønnere økonomi?
Småskala bygdeturisme i de nordiske landene
Dato: 20.09.2012 til 21.09.2012
Den nordiske arbeidsgruppen, Framtidens Landsbygder, inviterer, sammen med Kommunal- og regionaldepartementet i Norge, til et todagers seminar om småskala bygdeturisme, med fokus på destinasjonsutvikling.
Seminar: Learning Transnational Learning in Regional Development
Dato: 14.09.2012 til 14.09.2012
Seminaret fokuserer på to spørsmål: Hvordan kan forsøk på tverrnasjonal læring analyseres, evalueres og forbedres? Hva er flaskehalsene, og hvilke metoder er best egnet ved forskjellige utgangspunkt?
Boforhold på landsbygda – Nordisk læring og inspirasjon
Dato: 07.06.2012 til 07.06.2012
Boforhold er en viktig faktor for hvor attraktiv en kommune eller et sted er. Selv i mer rurale områder, på landsbygda, er dette på forskjellige vis et aktuelt spørsmål. Finansiering av ny- og ombygginger, strandvern, huseiere som ikke bor i kommunen, muligheter og utfordringer med stor andel av "fritidshusbefolkning" er eksempler på aspekter som ofte kommer frem i debatten.
Nordisk seminar om Megatrends in the Arctic
Dato: 29.05.2012 til 29.05.2012
Ny inspirasjon om hvordan en kan inkludere funn fra Megatrends-prosjektet inn i gjeldende politiske strategier.
Demografiske utfordringer
Dato: 19.04.2012 til 19.04.2012
Nordregio og Distriktssenteret inviterer til en felles workshop for inspirasjon og nordisk erfaringsutveksling om demografiske utfordringer, tilgjengeligheten på arbeidskraft og regional attraktivitet. Workshopen er den siste i en tredelt serie med workshoper.
Å møte demografiske forandringer
Dato: 28.02.2012 til 28.02.2012
Nordregio og Distriktssenteret inviterer sammen til en workshop med inspirasjon og nordisk erfaringsutveksling om demografiske utfordringer, tilfang av arbeidskraft og regional attraktivitet.
Nordregio 26 august – Samfunnsplanlegging i går, i dag og i morgen
Dato: 26.08.2010 til 26.08.2010
Samfunnsplanlegging i går, i dag og i morgen – om tidsånd, yrkesroller og planleggingens plass i framtidens samfunnsbygging. Dette står i sentrum når deltakerne i videreutdanningen ved Nordplan 1985 feirer 25-årsjubileum ved å, i samarbeid med Nordregio, arrangere et seminar som er åpent for alle interesserte.
Konferanse - Kunnskapsdynamikk i regional økonomisk utvikling
Dato: 24.08.2010 til 25.08.2010
Hvordan kan regioner lære seg å dra nytte av kunnskapsdynamikk? Nordregio og partnere inviterer til en konferanse om å utnytte kunnskapsdynamikk i regional økonomisk utvikling den 24.–25. august ved Stockholm universitet, Stockholm.

Kontakt

Nasibe Baysal
Telefon: +45 29 69 29 04