Side-alternativer
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Dansk.

Kalender

Møte i Nordisk embetsmannskomité for energipolitikk (EK-E).
Dato: 12.12.2017 til 13.12.2017
Møtet holdes i Oslo.
Møte i Nordisk embetsmannskomité for energipolitikk (EK-E).
Dato: 07.09.2017
Møtet holdes i København.
Møte i Nordisk embetsmannskomité for energipolitikk (EK-E).
Dato: 14.06.2017 til 15.06.2017
Møtet holdes i Oslo.
Møte i Nordisk embetsmannskomité for energipolitikk (EK-E).
Dato: 05.04.2017 til 06.04.2017
Møtet holdes i København.
Møte i Nordisk embetsmannskomité for næringspolitikk (EK-N).
Dato: 26.09.2017 til 27.09.2017
Møtet holdes i Oslo.
Møte i Nordisk embetsmannskomité for energipolitikk (EK-E).
Dato: 09.02.2017 til 10.02.2017
Møtet holdes i Oslo.
Møte i Nordisk embetsmannskomité for næringspolitikk (EK-N).
Dato: 05.12.2017
Møtet holdes i København.
Møte i Nordisk embetsmannskomité for næringspolitikk (EK-N).
Dato: 07.06.2017 til 08.06.2017
Møtet holdes i København.
Møte i Nordisk embetsmannskomité for næringspolitikk (EK-N).
Dato: 16.02.2017
Møtet holdes i København.
EK-N-møte
Dato: 13.01.2017
 
EK-R-møte
Dato: 15.03.2017
 
Nordiske løsninger på globale utfordringer?
Dato: 21.02.2017 til 21.02.2017
Invitasjon til lansering og debatt. Fem nordiske tenketanker og Nordisk ministerråd står bak en ny analyse som viser at 15 utprøvde nordiske løsninger kan redusere drivhusgassutslippene med 4 gigatonn årlig hvis de blir brukt i andre deler av verden med lignende forutsetninger. Nordisk energiforskning og Det internasjonale energibyrået (IEA) har dessuten lagt fram en analyse som viser hvordan Norden kan sikre karbonnøytrale energisystemer i 2050. CONCITO, Sitra, Nordisk energiforskning og Nordisk ministerråd inviterer til lansering av rapportene og debatt om hvordan Danmark kan styrke eksporten av grønne løsninger ytterligere
Nordiske klimaløsninger som kan inspirere verden
Dato: 26.01.2017 til 26.01.2017
Nordisk ministerråd og Stockholm Environment Institute ønsker deg velkommen til et inspirerende frokostsemniar i Kulturhuset i Stockholm, der vi presenterer rapporten Green to Scale og diskuterer hva Sverige kan gjøre for å innfri Parisavtalens ambisjoner med president Donald Trump ved makten
Seminar om EUs policy for bærekraftig bioenergi
Dato: 07.10.2016 til 07.10.2016
Seminaret tok for seg den nye policyen for bærekraftig bioenergi i EU, og drøftelsene omhandlet også miljøperspektiver ved bruk av bioenergi i stor skala. Seminaret ble arrangert i samarbeid mellom Sverige og Finland og fant sted 7. oktober ved Finlands permanente representasjon i Brussel.
Bioenergiens rolle i energiunionen – seminar om nordiske perspektiver
Dato: 07.10.2016 til 07.10.2016
Seminaret omhandlet bioenergiens nåværende og fremtidige rolle i energiunionen og i de nordiske landene. Seminaret var organisert av formannskapet i Nordisk ministerråd og fant sted 7. oktober ved Finlands permanente representasjon i Brussel.
Avsluttende konferanse i NordMin
Dato: 26.01.2017 til 26.01.2017
Velkommen til den avsluttende konferansen i NordMin. NordMin ble startet i 2013 som et prosjekt støttet av Nordisk ministerråd, med sikte på å styrke det nordiske samarbeidet om en bærekraftig gruve- og mineralsektor i de nordiske landene. NordMin ble etablert av det svenske formannskapet i Nordisk råd, som et strategisk initiativ med en varighet på fire år. Luleå University of Technology er vertskap for prosjektledelsen, og det er presentert en rekke aktiviteter de seneste årene. Målet for denne konferansen er å gi en helt kort oversikt over aktivitetene og trekke noen endelige konklusjoner om hva som er oppnådd med hensyn til et tettere nordisk samarbeid på området, og hvordan vi kan dra nytte av dette i fremtiden.

Kontakt

Kolbrún Árnadóttir
Telefon: +45 21 71 71 30
E-post: