Side-alternativer
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Dansk.

Kalender

EK-N-møte
Dato: 07.02.2018 til 07.02.2018
Møte i embetsmannskomiteen for næringspolitikk i Stockholm
Seminar: Økende inntektsforskjeller i de nordiske landene.
Dato: 26.10.2017 til 26.10.2017
De siste tiårene har det vært en klar tendens i retning av økende inntektsforskjeller i alle høytutviklede økonomier. Selv om de nordiske landene tradisjonelt sett har vært kjennetegnet av lave inntektsforskjeller, har de også fulgt denne tendensen. Konferansen fokuserer på de økende inntektsforskjellene i de nordiske landene og hensiktsmessige politiske tiltak som kan motvirke dem. Konferansen ledes av Claus Thustrup Kreiner fra Københavns universitet.
Nordisk seminar om landtransport med nullutslipp
Dato: 27.09.2017 til 27.09.2017
Nesten to hundre land forpliktet seg med Parisavtalen til å redusere CO2-utslippene. De har lovet å begrense den globale temperaturøkningen til mindre enn to grader – og arbeide for at den skal holdes på 1,5 grader.
Seminar: Ny framdrift for det nordisk-baltiske samarbeidet i et turbulent Europa?
Dato: 23.08.2017 til 23.08.2017
Brexit, Trump, flyktningkrise og en global økonomi i endring utfordrer Europa. Hvordan påvirker dette Østersjø-regionen, og hva er potensialet for å takle disse utfordringene gjennom sterkere regionalt samarbeid? Kan de små, åpne økonomiene i den nordisk-baltiske regionen svare med en felles stemme for å påvirke Europas framtid?
Møte i Nordisk embetsmannskomité for energipolitikk (EK-E).
Dato: 11.12.2017 til 12.12.2017
Møtet holdes i Oslo.
Møte i Nordisk embetsmannskomité for energipolitikk (EK-E).
Dato: 28.09.2017 til 28.09.2017
Møtet holdes i København.
Møte i Nordisk embetsmannskomité for energipolitikk (EK-E).
Dato: 06.04.2017 til 06.04.2017
Møtet holdes i København.
Møte i Nordisk embetsmannskomité for energipolitikk (EK-E).
Dato: 13.06.2017 til 14.06.2017
Møtet holdes i Oslo.
Møte i Nordisk embetsmannskomité for næringspolitikk (EK-N).
Dato: 29.09.2017 til 29.09.2017
Møtet holdes i Oslo.
Møte i Nordisk embetsmannskomité for energipolitikk (EK-E).
Dato: 09.02.2017 til 10.02.2017
Møtet holdes i Oslo.
Møte i Nordisk embetsmannskomité for næringspolitikk (EK-N).
Dato: 29.11.2017 til 29.11.2017
Møtet holdes i København.
Møte i Nordisk embetsmannskomité for næringspolitikk (EK-N).
Dato: 07.06.2017 til 08.06.2017
Møtet holdes i København.
Møte i Nordisk embetsmannskomité for næringspolitikk (EK-N).
Dato: 16.02.2017
Møtet holdes i København.
EK-N-møte
Dato: 13.01.2017
 
EK-R-møte
Dato: 15.03.2017
 
Nordiske løsninger på globale utfordringer?
Dato: 21.02.2017 til 21.02.2017
Invitasjon til lansering og debatt. Fem nordiske tenketanker og Nordisk ministerråd står bak en ny analyse som viser at 15 utprøvde nordiske løsninger kan redusere drivhusgassutslippene med 4 gigatonn årlig hvis de blir brukt i andre deler av verden med lignende forutsetninger. Nordisk energiforskning og Det internasjonale energibyrået (IEA) har dessuten lagt fram en analyse som viser hvordan Norden kan sikre karbonnøytrale energisystemer i 2050. CONCITO, Sitra, Nordisk energiforskning og Nordisk ministerråd inviterer til lansering av rapportene og debatt om hvordan Danmark kan styrke eksporten av grønne løsninger ytterligere

Kontakt

Kolbrún Árnadóttir
Telefon: +45 21 71 71 30
E-post: