Side-alternativer

Om avdelingen

Avdelingen for kunnskap og velferd arbeider med tiltak innenfor utdanning og forskning samt det sosiale området, inkludert helse og velferdsspørsmål. Avdelingen dekker i tillegg området arbeidsliv, de nordiske regjeringenes samarbeid innenfor sysselsettings- og arbeidsmarkedsområdet samt områdene arbeidsmiljø og arbeidsrett. Avdelingen fokuserer også på IT-spørsmål i Norden og har hovedansvar for det nordiske språksamarbeidet.

Nordisk ministerråds sekretariat i København har ansvaret for den daglige operative driften av det nordiske regjeringssamarbeidet.

Avdelingen for kunnskap og velferd forbereder og sikrer oppfølging av de spørsmålene som behandles av:

Avdelingen arbeider derfor med følgende politikkområder:

 • Arbeidsmiljø
 • Arbeidsrett
 • Sysselsettings- og arbeidsmarkedsområdet
 • Forskningspolitikk
 • Innovasjonspolitikk
 • IT-politikk
 • Sosialpolitikk
 • Språkpolitikk
 • Helsepolitikk
 • Utdanningspolitikk

Eksempler på konkrete prosjekter og institusjoner er utdanningsprogrammet Nordplus, forskersamarbeidet under NordForsk, Nordic Master-programmer på flere nordiske universiteter, samt institusjoner som Nordens velferdssenter. Samarbeidet i Ministerrådet for arbeidsliv fokuserer spesielt på å fremme den nordiske merverdien på følgende hovedområder:

 • å fremme tilgangen på arbeidsplasser i Norden og redusere den strukturelle ledigheten
 • å redusere utstøting fra arbeidsmarkedet og fremme livslang læring
 • å fremme helse og velferd i arbeidet og derved øke produktiviteten
 • å sikre den nordiske arbeidsmarkedsmodellen og det nordiske arbeidsmarkedets omstillingsevne.

En av de nordiske institusjonene er NIVA, som arbeider med utdanning innenfor arbeidsmiljø.

Kontakt

Marianne Lind Nielsen
Telefon: 21 71 71 33
E-post: