Side-alternativer

Nordisk-baltisk mobilitetsprogram for offentlig administrasjon

Nordisk-baltisk mobilitetsprogram for offentlig administrasjon gir økonomisk støtte til offentlige tjenestepersoner og andre ansatte i offentlig sektor for å gjennomføre studiebesøk, praksisplasser, opplærings- eller nettverksaktiviteter i regionen. Aktiviteter som støttes av programmet krever deltakelse fra minimum tre land, og av disse må minst ett være nordisk og ett baltisk.


Kontaktinfo:

Styringsorganet for Nordisk-baltisk mobilitetsprogram for offentlig administrasjon, Nordisk ministerråds kontor i Estland

Telefon: +372 7423 625

E-post: public.administration@norden.ee

Mer informasjon om støtteordningen

Tilgjengelig i følgende land

Danmark, Estland, Finland, Færøyene, Grønland, Island, Letland, Litauen, Norge, Sverige, Åland

Relatert organisasjon

Kontakt

Christer Haglund
Telefon: +3726273106