Side-alternativer

Program for Norges formannskap i Nordisk ministerråd 2017

Norge har formannskapet for Nordisk ministerråd i 2017. Det norske formannskapet har fokus på Norden i omstilling, Norden i verden og Norden i Europa.

Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Norges formannskapsprogram, som danner grunnlaget for det nordiske regjeringssamarbeidet i 2017, er delt inn i tre hovedspor:

  • Norden i omstilling
    Vi skal fremme den nordiske konkurranseevnen, den grønne omstillingen, overgangen til et lavutslippssamfunn, integreringen og helsesamarbeidet.
  • Norden i Europa 
    Vi skal arbeide for å styrke vårt samarbeid om europeisk politikk. En sterk nordisk stemme i den europeiske debatten gagner både Europa og Norden.
  • Norden i verden 
    Vi skal videreutvikle det nordiske strategiske partnerskapet på det utenrikspolitiske området. 
Norge har også fokus på synergieffekter mellom det nordiske og det nordisk-baltiske samarbeidet.
 

Kontakt

Frøydis Johannessen
Telefon: +45 21 71 71 44
E-post: