Side-alternativer

Sveriges formannskap 2018

Et inkluderende, bærekraftig, innovativt, trygt og åpent Norden er utgangspunktet når Sverige overtar formannskapsposten i Nordisk ministerråd i 2018. Digitalisering løper som en rød tråd gjennom Sveriges formannskapsprogram.

De nordiske landene har en sterk demokrati- og folkebevegelsestradisjon preget av likhet, likestilling, bærekraft og samarbeid. Den stadig pågående kunnskaps- og kulturutvekslingen er grunnlaget for de nordiske statsministrenes visjon om at Norden skal være verdens mest integrerte region.

De nordiske landene har et sterkt internasjonalt engasjement og verner om det europeiske samholdet og et aktivt FN. Formålet med de nordiske statsministrenes initiativ Nordic Solutions to Global Challenges er å spre de gode nordiske erfaringene til resten av verden.


Personer

 Navn   Funksjon   Nasjonalitet 
Margot Wallström Samarbeidsminister Svensk

Kontakt

Anna Rosenberg
Telefon: +4529692941