Side-alternativer

Nordisk program for Agenda 2030

Nordisk Ministerråd arbeider med å ta frem et program som skal bidra til å støtte implementeringen av Agenda 2030 i Norden. Les mer om det her.

FN godkjente den globale Agenda 2030 med dets 17 bærekraftsmål (Sustainable Development Goals – SDGs) og 169 undermålsetninger i september 2015. Alle de nordiske landene har forpliktet seg til å implementere agendaen på hjemmeplan. De nordiske samarbeidsministrene bad i februar 2016 Nordisk ministerråd om å ta fram et forslag til et nordisk program for implementeringen av 2030-agendaen. En kartlegging ble gjennomført i 2016, og denne viser at det er et stort potensiale for et nordisk samarbeid rundt 2030-agendaen. Kartleggingen viser også at det finnes mange koblinger mellom NMRs nåværende virksomhet og 2030-agendaen. 

Programforslaget forberedes under våren 2017. De nordiske samarbeidsministrene får det nordiske 2030-programmets utforming og innehold til behandling på sitt møte i september 2017.

Kontakt

Anniina Kristinsson
E-post: