Side-alternativer

NORDBUK: Tilskudd til prosjekter og organisasjonssamarbeid

NORDBUK støtter barn og unges egne prosjekter og organisering, og har opprettet et program som administreres av Nordisk kulturkontakt, til formålet.

 Målet med NORDBUKs program er å fremme barn og unges organisering, innflytelse og deltakelse i demokratiske prosesser, samt å styrke en nordisk identitet blant barn og unge. Det kan gis tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner, nettverk og andre aktører som arbeider med barn og unge på lokalt, nasjonalt og regionalt nivå. Det kan også gis tilskudd til grupper av barn og unge som jobber med et felles prosjekt. Barn og unge som samarbeider i regi av ungdomsklubber, vennskapskommuner, ungdomsråd og lignende, kan også søke om støtte til enkeltprosjekter.

Søknader behandles av Nordisk kulturkontakt tre ganger i året i forbindelse med fastsatte tidsfrister. Søknader må sendes via den elektroniske søknadsportalen, som er tilgjengelig på Nordisk kulturkontakts hjemmeside. Du finner mer informasjon om programmets vurderingskriterier, hvem som kan få støtte, samt søknadsskjema på Nordisk kulturkontakts hjemmeside.

Mer informasjon om støtteordningen

Tilgjengelig i følgende land

Sverige, Åland, Norge, Island, Finland, Færøyene, Grønland, Danmark

Relatert organisasjon

Kontakt

Sofie Regitze Kattrup
Telefon: +45 21 71 71 23

Erla Huld Hadaoui
Telefon: +45 29 69 29 24
E-post: