Side-alternativer

Arrangementer for grensehindringsarbeidet

Møte i samarbeidskomiteen, 17. februar 2010, Vilnius
Dato: 17.02.2010 til 17.02.2010
 
Grensehindringsdebatt i Folketinget, Danmark
Dato: 20.04.2012 til 20.04.2012
 
Grensehindringsdebatt i Finland
Dato: 25.04.2012 til 25.04.2012
 
Grensehinderdebatt, Åland
Dato: 20.04.2012 til 20.04.2012
 
Grensehinderdebatt, Island
Dato: 20.04.2012 til 20.04.2012
 
Grensehinderdebatt i Norge
Dato: 24.04.2012 til 24.04.2012
 
Grensehinderdebatten i den svenske riksdagen
Dato: 11.04.2012 til 11.04.2012
 
Konferansen Öresundstinget 2010 – Vision 2020
Dato: 28.05.2010 til 28.05.2010
Konferansen utgjør startskuddet for Öresundsregionens tiårsjubileum. Toneangivende politikere, organisasjoner og foretak presenterer og debatterer en felles visjon for regionen. Temaer som behandles, er hvordan ideer om grenseløshet, kunnskap, forskning og et felles arbeidsmarked kan styrke den regionale tiltrekningskraften, blant annet i et europeisk perspektiv.
Løsningsorientert workshop for kulturarbeidere og scenekunstnere i Øresundregionen
Dato: 15.05.2013 til 16.05.2013
Vi ønsker å gjøre det mulig for kulturarbeidere og scenekunstnere å arbeide uten problemer på begge sider av Øresund. Derfor retter vi oss mot representanter for svenske og danske kulturinstitusjoner, myndigheter og faglige organisasjoner, som har kunnskap om konkrete problemer og tenkelige løsninger.
Seminar for unge parlamentarikere og ungdomspolitikere i Vilnius
Dato: 03.06.2010 til 04.06.2010
Youth empowerment and young people’s participation in society – unge menneskers muligheter til å være med og forme samfunnet står i fokus under Nordisk råds seminar for unge parlamentarikere og ungdomspolitikere i Vilnius, Litauen. Bevegelser over landegrensene, visumspørsmål og unges innflytelse via Internett og sosiale medier er noen av temaene som behandles. Målet er å kunne formulere en resolusjon, basert på spørsmålene: Hvordan kan vi sikre unges innflytelse i samfunnet, hvilke hindringer finnes, og kan vi lære av hverandres erfaringer?
Færre grensehindringer, mer vekst
Dato: 17.04.2012 til 17.04.2012
Som opptakt til Folketingsdebatten om grensehindringer 20. april, inviterer den danske delegasjonen i Nordisk råd, Øresundskomiteen og Norden i Fokus til høring om grensehindringer på Christiansborg. Finn Lauritzen, direktør for Øresundskomiteen, presenterer nye tall fra den kommende tilvekstanalysen for Øresundsregionen.
Skal Norden være en forbundsstat?
Dato: 05.11.2010 til 05.11.2010
Debattmøte med Gunnar Wetterberg, forfatter til Nordisk ministerråd og Nordisk råds årbok 2010 "Forbundsstaten Norden", den 5. november i København. Wetterberg presenterer sine ideer og diskuterer dem med Professor Thorsten Borring Olesen, Aarhus Universitet og Henrik Dam Kristensen (S), leder for den danske delegasjonen til Nordisk råd. TV-vert Clement Behrendt Kjersgaard styrer debatten.
Øresundsbro = Øresundsinnbyggere?
Dato: 19.03.2010 til 19.03.2010
Norden i Fokus inviterer, i samarbeid med Øresundskomiteen, til debattmøte om Øresundsregionens fremtid i anledning tiårsjubileet for Øresundsbroen og -regionen. Møtet foregår i Fellessalen på Christiansborg. I debattmøtet deltar den svenske historikeren og samfunnsdebattanten Gunnar Wetterberg, som har skapt stor debatt med sine artikler om en nordisk forbundsstat i Dagens Nyheter. Han fremlegger sin "realistiske utopi" og debatterer med den danske og svenske ministeren for Nordisk samarbeid, Karen Ellemann (TBC) og Cristina Husmark Pehrsson, samt Øresundskomiteens direktør Mikael Stamming. Under overskriften "Kommunikasjonsbro eller brist?" deltar Finn Hansen, sjef for Breve Danmark og medlem av konsernledelsen i Posten Norden, Jacob Hedebrink, forvaltningssjef for Copydan Kabel -TV, Pia Kinhult, regionråd i Skåne og Sveriges medlem i Grensehindringsforum, samt Henrik Dam Kristensen, MF og medlem av Nordisk råds medborger- og forbrukerutvalg.
Det nordiske samarbeidet presenteres for EU-ministre
Dato: 17.09.2009 til 17.09.2009
Det nordiske samarbeidet blir presentert i forbindelse med en ministerkonferanse om EUs Østersjøstrategi i Stockholm den 17. september. EU-ministrene besøker fire stasjoner ved Logårdskaien, nedenfor slottet, der svenske organisasjoner som er aktive i Østersjøområdet presenterer sitt arbeid. Hans Wallmark, riksdagsrepresentant for Moderaterna og medlem i den svenske delegasjonen til Nordisk råd, gir en oversikt over det nordiske samarbeidet og snakker om initiativ som kan være av interesse for arbeidet med EUs Østersjøstrategi, for eksempel Toppforskningsinitiativet og arbeidet for å redusere antall grensehindre. Anna-Sophie Liebst fra Nordisk ministerråds informasjonstjeneste, Hallo Norden, bidrar med å gi konkrete eksempler på grensehindre som har blitt løst. De fire stasjonene inngår i et utstillingsområde som er åpent for allmennheten på formiddagen. Etter lunsj er det en pressevisning, og på ettermiddagen ankommer ministrene. Størsteparten av dem er EU-ministre, men det inngår også noen utenriksministre i følget. Programmet er en del av Statsrådsberedningens lansering av EUs Østersjøstrategi. Norden i Fokus Stockholm står bak arrangementet rundt stasjonen med nordisk samarbeid.
Internasjonal konferanse i St. Petersburg
Dato: 28.09.2009 til 29.09.2009
Samarbeid over grensene er temaet for den internasjonale konferansen som finner sted i St. Petersburg 28. -29. september hvor offisielle representanter fra Russland, Norge og EU deltar.
Värmland midt i Norden – grenseoverskridende muligheter
Dato: 11.05.2010 til 11.05.2010
I en globalisert verden får regionene en stadig mer fremtredende rolle – så også i Norden. Med sin sentrale posisjon har Värmland store muligheter til vekst og samarbeid over grensene. Men hvilke grensehindre møter en, og hvordan kan de fjernes? Hvordan påvirkes regionen av samarbeidet som skjer på nordisk nivå?
Konferanse om samarbeid over de nordiske grensene
Dato: 20.04.2010 til 20.04.2010
Konferanse med fokus på grenseregionalt samarbeid, pendling og flytting over de nordiske grensene. Blant deltakerne er Sverige samarbeidsminister Cristina Husmark Pehrsson og representanter for Öresund Direkt, Grensetjänsten, Sveriges kommuner og landsting, Grensehinderforum og EU-kommisjonen.

Kontakt

Claes Håkansson
Telefon: +45 33 96 02 90
E-post: