Side-alternativer
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Svensk.

Transitering med jakt- och tävlingsvapen

De formella kraven för att få föra jakt- och tävlingsvapen mellan de nordiska länderna har underlättats. En generell förutsättning är att den som transporterar vapnet kan visa att syftet med resan är att delta i ett sportskytte- eller jaktevenemang.

Beskrivelse av grensehinderet

Vid införsel till Sverige för att jaga eller tävla krävs inget införseltillstånd för vapnet om besöket varar kortare tid än tre månader. Något besök vid tullen krävs inte heller, utan det räcker med att göra en skjutvapendeklaration på internet. Deklarationen måste sedan avregistreras senast 20 dagar efter vapnet förts tillbaka till Sverige. Därutöver krävs tillståndsbevis för vapnen/vapnet eller ett europeiskt skjutvapenpass. Motsvarande regler gäller även för transitresor genom Sverige till Danmark, Finland eller Norge.

Vid införsel till Finland krävs inget införseltillstånd, rätten till införsel och utförsel baseras istället direkt på ett giltigt vapentillstånd utfärdat i Norge, Sverige, Island eller Danmark. Vapentillståndet ger också rätt att inneha vapnet i högst tre månader efter att det införts till Finland.

Motsvarande tremånadersregel och krav på vapenpass gäller även vid införsel/utförsel till Norge, Danmark och Island. Mer information och blanketter finns på polismyndigheternas hemsidor i respektive land.

Berørte land:

Danmark, Finland, Færøyene, Grønland, Island, Norge, Sverige, Åland

Status

Løst