Norden i Fokus gir den nasjonale debatten en nordisk vinkel. Norden i Fokus arrangerer seminarer og utstillinger om aktuelle emner innen politikk, miljø, næringsliv og kultur. Vi henvender oss primært til embetsmenn, politikere, journalister og interesseorganisasjoner.