Side-alternativer

Kontakt

Prosjektleder:

Simen Strand Jørgensen

Norden i fokus, s.jorgensen@nordicinnovation.org

Tlf: +47 99 56 44 14

Prosjektleder: 

Frederik Waitz Søborg

Mail: f.waitz@nordicinnovation.org

Tlf:  +47 95159868