Side-alternativer

Hvordan kan vi øke likeverdet i skolen? Nordiske erfaringer

(09:30-11:15)

En av grunnsteinene i den nordiske velferdsstaten er at skoleelever skal ha like store muligheter for å lykkes uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn. Nå viser den nyeste PISA-undersøkelsen at skolens evne til å kompensere for barnas bakgrunn ser ut til å minke i både Finland og Sverige. Velkommen til et frokostseminar på Nordens dag 23. mars. Eksperter ser nærmere på likeverdet i Sverige og de nordiske nabolandene.

Lærer og barn
Fotograf
Yadid Levy / Norden.org

Sted

Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2, Stockholm

---

En av grunnsteinene i den nordiske velferdsstaten er at skoleelever skal ha like store muligheter for å lykkes uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn. Nå viser den nyeste PISA-undersøkelsen at skolens evne til å kompensere for barnas bakgrunn ser ut til å minke i både Finland og Sverige. Velkommen til et frokostseminar på Nordens dag 23. mars. Eksperter ser nærmere på likeverdet i Sverige og de nordiske nabolandene.

Program: 23.3. i Europahuset, Regeringsgatan 65, 2. etasje

Frokost 09.30–09:45

9.45 Hvorfor reduseres likeverdet i den svenske skolen? Jan-Eric Gustafsson
seniorprofessor ved Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

10.05 Utfordringer for likeverdet i Danmark og Norden, seniorforsker Rasmus Landers, Rockwoolfonden

10.25 Det islandske unntaket. Læreren Dögg Gunnarsdottir, om sine erfaringer fra Island og Sverige.

10.45 Norden og EU – interessante skillelinjer og likheter. Jens Matthiessen, EU-kommisjonen Sverige.

11.00 Tid for publikumsspørsmål

11.15–12.00 Avslutning, mulighet for å bli igjen og mingle

Seminaret er gratis, men vi trenger påmelding senest 20.3.

VELKOMMEN!

Kontakt

Louise Hertzberg
Telefon: +46 (0) 733 27 69 90