Side-alternativer

Hvordan sørger vi for at grønne obligasjoner lever opp til forventningene?

(11:30-13:30)

Markedet for grønne obligasjoner har økt eksplosjonsartet, og obligasjonene anses som en viktig faktor for å få fart i investeringer som er miljøvennlige og reduserer den globale oppvarmingen. Velkommen til et lunsjseminar hvor nordiske eksperter på grønne obligasjoner diskuterer hvordan de fungerer i dag, og hva som må gjøres for at den grønne obligasjonen skal kunne anses som en sikker miljøinvestering.

Sted

Konstakademien
Fredsgatan 12
Stockholm
Sverige

Hvordan sørger vi for at grønne obligasjoner lever opp til forventningene?  

Markedet for grønne obligasjoner har økt eksplosjonsartet, og obligasjonene anses som en viktig faktor for å skynde på investeringer som er miljøvennlige og reduserer den globale oppvarmingen. Nordiske institusjoner og klimaeksperter har vært drivkrefter bak utviklingen, og interessen vokser nå over hele Europa. For at den positive utviklingen ikke skal gå over til skuffelse, er det avgjørende å kunne forsikre investorer om at obligasjonene virkelig går til miljøforbedrende tiltak. 

Velkommen til et lunsjseminar hvor nordiske eksperter diskuterer hvordan markedet for grønne obligasjoner ser ut i dag, og hva som trengs for at investorene skal kunne stole på at pengene går til prosjekter som er bra for fremtiden.

Møt Christopher Flensburg, en av drivkreftene bak grønne obligasjoner, i samtale med Lars Eibeholm fra Den nordiske investeringsbank. I diskusjonen deltar også Helena Lindahl, forvalter av SPPs Gröna Obligationsfond og Penilla Gunther (KD) Nordisk råds svenske delegasjon. Ordstyrer: Johan Hassel, Global Utmaning

Seminaret er en del av Europakommisjonens satsing, Green Week 2016, og holdes på engelsk.

Seminaret er gratis, men krever forhåndspåmelding.

Tid: Onsdag 1. juni 2016 kl. 12.00–13.30, lett lunsj serveres fra 11.30.
Sted: Konstakademien Jakobsgatan 27C, Stockholm

Arrangører: Norden i Fokus og Global Utmaning

Har du spørsmål? Kontakt:
Helena Lagercrantz, helena.lagercrantz@nordicwelfare.org

Kontakt

Louise Hertzberg
Telefon: +46 (0) 733 27 69 90