Side-alternativer

Kontakt

Kommunikasjonsrådgiver/prosjektleder:

Louise Hertzberg (i permisjon)
Tlf.: +46 733 27 69 90
E-post: louise.hertzberg@nordicwelfare.org

Annika Nummelin
Tlf:  +46 723 70 90 87
E-post: annika.nummelin@nordicwelfare.org

Adresse:
Norden i Fokus
Box1073
101 39 Stockholm

Besøksadresse:
Drottninggatan 30