Side-alternativer

Støtteordninger og prosjekter

Liste over Nordisk ministerråds støtteordninger og utlysninger
Liste over støtteordninger og utlysninger som Nordisk ministerråd finansierer.
Om bidrag från Nordiska ministerrådet
Det viktigaste kriteriet för projektbeviljningarna är att de projekt som Nordiska ministerrådet är med om att finansiera gagnar de nordiska länderna och de självstyrande områdena. Projektet skall ha en nordisk nytta. Det genomförs årligen omkring 500 olika projekt och aktiviteter.

Kontakt

Karin Charlotte Hansen
Telefon: +45 21717172
E-post: