Big Picture Blue Yellow
Nyheter http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter Utvalgsforslag: Styrk nordisk samarbeid innenfor forskning Norden bør øke samarbeidet innenfor forskning og utdanning. Det mener Nordisk råds utvalg for kunnskap og kultur, som vil utrede om forslaget... http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter/utvalgsforslag-styrk-nordisk-samarbeid-innenfor-forskning http://www.norden.org/no/aktuelt/bilder/arrangement/nordisk-raads-moeter/sommarmoete-2018-foer-nordiska-raadets-utskott-foer-kunskap-och-kultur
Nyheter http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter De nordiske landene bør utvikle et felles likelønnssertifikat Nordisk råds velferdsutvalg anbefaler at regjeringene i de nordiske landene i samarbeid med partene i arbeidslivet innfører et likelønnssertifikat... http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter/de-nordiske-landene-boer-utvikle-et-felles-likeloennssertifikat http://www.norden.org/no/aktuelt/bilder/nr_velfaerdsraadet
Nyheter http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter Nordisk råd stiller pantespørsmålet i bero – men bare midlertidig De nordiske regjeringene har, enda en gang, gitt Nordisk råd en kald skulder i spørsmålet om å styrke nordiske forbukeres muligheter til... http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter/nordisk-raad-stiller-pantespoersmaalet-i-bero-2013-men-bare-midlertidig http://www.norden.org/no/aktuelt/bilder/karin-gaardsted-thomas-finnborg-och-suzanne-svensson-i-tromsoe
Nyheter http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter 50 arrangementer på sommerens demokratifestivaler Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd er stærkt repræsenteret på sommerens demokratifestivaler med et halvt hundrede arrangementer fordelt... http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter/50-arrangementer-paa-sommerens-demokratifestivaler http://www.norden.org/no/aktuelt/bilder/folkemoede_cirkuspladsen
Nyheter http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter Nominerte til Nordisk råds musikkpris 2018 Bedømmingskomiteen har nominert 13 verk til Nordisk råds musikkpris 2018. De nominerte verkene ble offentliggjort under Festspillene i Bergen 31. mai. http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter/nominerte-til-nordisk-raads-musikkpris-2018 http://www.norden.org/no/aktuelt/bilder/nordisk-raads-priser/musikkprisen/musikkprisen-2018/temabild-musikpriset-2018

Department


Title

Test text

    /