Side-alternativer

Niillas Holmberg: amas amas amasmuvvat

Diktsamling, DAT, 2013

Fotograf
Eetu Niininen

Niillas Holmberg (f. 1990) kommer fra Ohcejohka/Utsjoki i Finland og har i ung alder bygget et mangfoldig kunstnerskap. I 2009 debuterte han som forfatter med diktsamlinga Dego livččen oaidnán iežan, i 2010 debuterte han som skuespiller med hovedrollen i stykket Allaq på Beaivváš samiske nasjonalteater og i 2011 debuterte han som musiker og plateartist med plata Manin guottán girjji fárus. Han har siden videreutviklet alle disse tre retningene av kunstnerskapet. Diktsamlinga amas amas amasmuvvat vant Samerådets litteraturpris i 2014 og er hans andre bok.

amas amas amasmuvvat er ei diktsamling med selvbiografiske trekk hvor et dikter-jeg ved navn Niillas fører ordet. Boka er femdelt og følger Niillas gjennom ulike faser hvor kunstneridentitet og samisk identitet utforskes. De fem delene følger hver sin tråd som sammen utgjør ei helhet med vidt spenn, og diktenes form og uttrykk pendler fra det episk-lyriske i den ene enden av spekteret til det knappe og konsise poetiske i den andre enden.

Boka åpner med at Niillas diskuterer sin egen plass i helheta, sin plass i familien, sin plass i samfunnet, sin plass i ei global kunstnervirkelighet. Dette åpner for spørsmål om hva det betyr å være ung same, hva presset og mulighetene som kommer utenfra betyr for samiske ungdommer som gruppe og individer, hva presset som kommer innenfra, fra samfunnet rundt, fra familien, fra en selv, betyr, og hva det betyr å være samisk kunstner i en slik sammenheng, hvor både det ekstremt nære og det uoverskuelig globale forventes å være til stede, og er til stede, både i kunsten og i livet. I femte del munner boka ut i en appell til samisk ungdom om å stå fast, om å føre den samiske historien videre og finne den opp på ny. Det høres utvetydig ut, men er det ikke.

Niillas Holmberg representerer en ny type samisk kunstner som er vokst opp i det superglobale informasjonssamfunnet, med alle dets implikasjoner. Diktene i amas amas amasmuvvat tar unge menneskers schizofrene samfunnserfaring på alvor, og Holmberg behandler temaene med klokhet og følsomhet. Stemmen er særegen og har en kraft og flyt som han turnerer presist gjennom bokas forskjellige modi. Diktene er også språklig svært sterke, lekne og varierte og med høy språklig treffsikkerhet. Holmberg har lagt vekt på å hente fram og bruke gamle samiske ord som er i ferd med å forsvinne ut av bruk, og gir dermed denne typen ord ny vitalitet og nytt innhold ved å sette dem i nye sammenhenger.

Kontakt

Elisabet Skylare
Telefon: +45 2171 7127