Side-alternativer

Nomineringsskjema til Nordisk råds miljøpris 2018

I år deler Nordisk råd ut sin miljøpris for 24. gang. Alle kan være med og foreslå kandidater, som har mulighet for å få prisen på 350.000 danske kroner.

Livet i havet er tema for Nordisk råds miljøpris 2018

Nordisk råds miljøpris 2018 gis til en virksomhet, en organisasjon eller en person som gjør en innsats for å beskytte livet i havet.

Frist for å sende inn forslag er mandag 14. mai.

Forslagsstiller (innstiller)
Foretak, organisasjon eller person som foreslås (innstilt):
Hvordan oppfyller initiativet kriteriene for prisen med hensyn til: effekt, nyskaping, skalerbarhet og potensial samt relevans?

Ta hensyn til nedenstående kriterier i din begrunnelse for nomineringen, som maksimalt får fylle en A4-side. 

  1. Effekt: Hvordan påvirker initiativet utfordringene livet i havet står overfor?
  2. Nyskaping: Hvordan atskiller initiativet seg fra andre på feltet?
  3. Skalerbarhet og potensial: Hvordan kan initiativet skaleres videre til andre land og/eller bransjer?
  4. Relevans: Hvilken verdi har initiativet for miljøarbeid i Norden?

Kontakt

Heidi Orava
Telefon: +45 21 71 71 48
E-post: