Side-alternativer

Medborger- og forbrukerutvalget

Nordisk råds medborger- og forbrukerutvalg skal forberede spørsmål knyttet til medborger- og forbrukerrettigheter, samt generelle spørsmål vedrørende demokrati, menneskerettigheter, likestilling o.l. i forbindelse med dette.

Postadresse
Nordisk Råd
Ved Stranden 18
DK-1061 København K
Danmark
Telefon
+45 33 96 04 00

Personer

 Navn   Funksjon   Nasjonalitet 
André N. Skjelstad Medlem Norsk
Annicka Engblom Ordförande Svensk
Arja Juvonen Medlem Finsk
Elín Hirst Medlem Islandsk
Eva Sonidsson Medlem Svensk
Håkan Svenneling Medlem Svensk
Johanna Karimäki Nestleder Finsk
Knut Storberget Medlem Norsk
Maarit Feldt-Ranta Medlem Finsk
Ola Johansson Medlem Svensk
Paula Bieler Medlem Svensk
Svein Harberg Medlem Norsk

Kontakt

Jenny Pentler
Telefon: +45 24 69 94 45
E-post: