Side-alternativer

Medborger- og forbrukerutvalget

Nordisk råds medborger- og forbrukerutvalg skal forberede spørsmål knyttet til medborger- og forbrukerrettigheter, samt generelle spørsmål vedrørende demokrati, menneskerettigheter, likestilling o.l. i forbindelse med dette.

Postadresse
Nordisk Råd
Ved Stranden 18
DK-1061 København K
Danmark
Telefon
+45 33 96 04 00

Personer

 Navn   Funksjon   Nasjonalitet 
André N. Skjelstad Medlem Norsk
Annicka Engblom Ordförande Svensk
Elín Hirst Medlem Islandsk
Eva Sonidsson Medlem Svensk
Håkan Svenneling Medlem Svensk
Johanna Jurva Medlem Finsk
Knut Storberget Medlem Norsk
Kristian Norheim Medlem Norsk
Leif Lahn Jensen Medlem Dansk
Liv Holm Andersen Medlem Dansk
Ola Johansson Medlem Svensk
Paula Bieler Medlem Svensk
Satu Haapanen Nestleder Finsk
Suna Kymäläinen Medlem Finsk
Svein Harberg Medlem Norsk

Kontakt

Jenny Pentler
Telefon: +45 24 69 94 45
E-post: