Side-alternativer

Medborger- og forbrukerutvalget

Nordisk råds medborger- og forbrukerutvalg skal forberede spørsmål knyttet til medborger- og forbrukerrettigheter, samt generelle spørsmål vedrørende demokrati, menneskerettigheter, likestilling o.l. i forbindelse med dette.

Postadresse
Nordisk Råd
Ved Stranden 18
DK-1061 København K
Danmark
Telefon
+45 33 96 04 00

Personer

 Navn   Funksjon   Nasjonalitet 
André N. Skjelstad Medlem Norsk
Annicka Engblom Ordförande Svensk
Elín Hirst Medlem Islandsk
Eva Sonidsson Medlem Svensk
Håkan Svenneling Medlem Svensk
Henrik Dam Kristensen Medlem Dansk
Jan Lindholm Medlem Svensk
Johanna Jurva Medlem Finsk
Knut Storberget Medlem Norsk
Kristian Norheim Medlem Norsk
Liv Holm Andersen Medlem Dansk
Paula Bieler Medlem Svensk
Satu Haapanen Nestleder Finsk
Suna Kymäläinen Medlem Finsk

Kontakt

Jenny Pentler
Telefon: +45 24 69 94 45
E-post: