Arbeidsmiljø Arkitektur Arktiske spørsmål Asylsøkere Banker og fond Barn Bioteknologi Bistandsspørsmål Budsjett- og revisjonsspørsmål Bygg og bolig Bærekraftig utvikling Dataspill Demokrati Den nordlige dimensjon Design Dyr og dyrevelferd Energi Etter- og videreutdanning EU-spørsmål Europaspørsmål Eutrofiering Fagutdanning Familie Fangst Film Finans og økonomi Fisk/fiskeri Flyktninger Forbruker Forskning Forurensning Fremtidig nordisk samarbeid Friluftsliv Frivillighetssektoren Funksjonshemmede Fysisk planlegging Genressurser Globaliseringsspørsmål Grensehindre i Norden Handel Hav Helse Høyere utdanning Idrett IKT/IT Industri Innovasjon Integrering Internett Jordbruk Kjemikalier Klima Kriminalitet Kultur Kulturarv Kultursamarbeid Kunst Landbruk Likestilling Litteratur Lovgivning Lovsamarbeid Menneskerettigheter Miljø Minoriteter Multimedia Musikk Naturforvaltning Næring Næringsmidler Nærområdespørsmål generelt Nærområdespørsmål, de baltiske landene Nærområdespørsmål, Russland Organisasjon og administrasjon Pensjon Prostitusjon Radio/TV Radioaktivitet Rasisme Regionalpolitikk Rusmidler Samfunnssikkerhet Sikkerhetsspørsmål Skatter Skogbruk Skole Sosiale spørsmål Språk Trafficking Transport Turisme Unge Urbefolkning Utenriksspørsmål Vann Vestnordenspørsmål Østersjøspørsmål