Nordisk råds saksarkiv er for tiden ustabilt på grunn av vedlikehold. Vi beklager at det for tiden ikke er mulig å søke frem saker her på siden. Du kan kontakte Nordisk råds sekretariat for å få hjelp med forespørselen din: Nordisk-rad@norden.org

Side-alternativer