Side-alternativer
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Dansk.

Mogens Jensen (Hovedinnlegg)

Dato
03.11.2010
Dagsordenspunkt
9. Norden og nærområdene
Taler
Mogens Jensen

Fru præsident, kære kolleger!

Norden har brug for en fælles nordisk kultur-tv-kanal. Vi har brug for en fælles nordisk kanal, som kan tilbyde nordboerne det bedste af de programmer, som produceres og udbydes i vore nordiske lande.

Hver eneste dag året rundt er der i Norden kulturarrangementer, koncerter, teaterforestillinger, og der produceres film og tv-udsendelser, musik med videre, som fortjener et langt større publikum, end man kan få i hvert enkelt nordisk land. I dag bliver mange af de her nordiske kulturtilbud ikke i tilstrækkelig grad formidlet af de eksisterende tv-kanaler. En ny nordisk kultur-tv-kanal ville kunne gøre det. En nordisk kultur-tv-kanal ville kunne være et udstillingsvindue ud i Europa og i verden for mange af Nordens bedste film- og tv-producenter, og en nordisk kulturkanal vil kunne give de nordiske landes befolkninger en meget bredere adgang til nordisk kulturindhold og samtidig være kulturbærer for de nordiske sprog og selvfølgelig som noget helt naturligt fungere som et tiltrængt supplement, eller skal vi sige alternativ, til de mange, mange amerikanske tv-programmer, som også dominerer vore egne tv-kanaler.

Nordisk Råds Kultur- og Uddannelsesudvalg besluttede derfor i år at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle undersøge mulighederne for en fælles nordisk kultur tv-kanal. Udvalget har haft en sammensætning af kultur- og mediepersoner fra Danmark, Norge og Sverige, men i det videre forløb, i næste fase, skal vi selvfølgelig også sikre, at de øvrige dele af Norden vil være repræsenteret. Det har været af rent praktiske årsager, at arbejdsgruppen har haft en begrænset sammensætning. Gruppen har lavet en god rapport, som klart skitserer, hvordan en fælles nordisk kultur-tv-kanal realistisk kan etableres, og som også fokuserer på de værdier, som forener os i Norden.

I Danmark og i Finland er der allerede oprettet særskilte kultur-tv-kanaler, men med relativt små ressourcer, som fører til et programindhold med mange genudsendelser og få nye produktioner.

I Tyskland og i Frankrig er lighederne ikke så store som hos os i Norden, men de har alligevel i fællesskab nu i over 20 år drevet en af verdens mest kvalitetsbevidste tv-kanaler, nemlig Arte-kanalen. Arte fortæller en 20-årig succesfuld historie om, hvordan to lande kan samles om en uafhængig kulturkanal af uhyre høj kvalitet. Idéen er derfor ikke ny, men den er enkel, og den er indlysende god at arbejde videre med i et nordisk perspektiv.

Arbejdsgruppen foreslår oprettet en uafhængig nordisk kultur-tv-kanal i samarbejde med public service-kanalerne i de nordiske lande. Den kunne hedde Arte Norden. Det skal ske i et samarbjede med Arte Tyskland-Frankrig, som allerede har stillet sig til rådighed og også gerne vil investere i en sådan kanal.

Visionen for en ny nordisk tv-kanal er klar: Den skal styrke formidlingen af de nordiske landes kulturer. Den skal give de nordiske borgere adgang til et bredere kulturindhold hentet fra de nationale, de nordiske og de europæiskie tv-markeder. Og endelig skal kanalen igennem sine programmer også styrke de skandinaviske sprog.

På den baggrund anbefaler Kultur- og Uddannelsesudvalget til sessionen, at Nordisk Råd rekommanderer de nordiske landes regeringer, at der oprettes en ny uafhængig nordisk kulturkanal i samarbejde med public service-kanalerne i de nordiske lande, enten med egen sendefrekvens eller i et samarbejde med allerede etablerede public service-kanaler og efter Arte-udredningens øvrige anbefalinger.

Norden har brug for en ny fælles nordisk kulturkanal, lad os her på sessionen sætte arbejdet i gang. Tak.