Side-alternativer

Nordisk råds temasesjon den 23. mars 2012 i Reykjavik.

Arktis er tema når Nordisk råd sammenkaller til sin første årlige temasesjon den 23. mars på Island. Plenumsdebatten, som vil løfte arktiske spørsmål fra bl.a. miljø-, likestillings- og velferdsperspektiv, sendes direkte på Internett fra Althingi i Reykjavik.

De mange og kompliserte politiske utfordringene i Arktis er ett av tre temaer under Finlands formannskap i Nordisk råd i 2012.

Spørsmål om å fremme en utvikling som sikrer gode levevilkår for de som bor i de arktiske områdene er sentralt. Det gjelder å finne en balanse mellom den lokale befolkningens rettigheter og behov, og vernet av områdets sårbare natur. Dette er viktig, ettersom den globale interessen for å utnytte naturressursene i de arktiske områdene vokser og interessen for å benytte fremtidige arktiske transportruter øker. Totalt sett involverer Arktis en mengde aktører, både nasjonalt, regionalt og globalt.

Nytt av i år er at Nordisk råds litteraturpris offentliggjøres og deles ut i forbindelse med temasesjonen. Prisutdelingen skjer den 22. mars.

Nordisk råds marsmøte den 21.–22. mars arrangeres i forkant av rådets temasesjon om Arktis.

Starter
23.03.2012 - 08:30
Slutter
23.03.2012 - 11:30
Sted
Skrifstofa Alþingis - 150 Reykjavík
Island

Kontakter

Kontakt

Birthe Lien
Telefon: +45 24 69 94 43
E-post:

Heidi Orava
Telefon: +45 21 71 71 48
E-post: