Side-alternativer

Hvilke avtaler finnes på norden.org?

Avtalesidene henvender seg til innbyggere, politikere, beslutningstakere, tjenestepersoner, mediefolk og andre brukere som er interesserte i å vite mer om nordiske overenskomster og avtaler.

Fotograf
Foto: Magnus Fröderberg/norden.org

Disse sidene inneholder avtaletekster for traktater som er blitt inngått mellom de nordiske landene. Disse traktatene har i mange tilfeller blitt tatt frem innenfor rammen for Nordisk ministerråds virksomhet i de enkelte fagministerrådene.

Avtalesidene på norden.org inneholder også beslutninger av typen deklarasjoner, som staker ut kursen for hvordan det nordiske samarbeidet skal se ut fremover. Det handler i hovedsak om multilaterale avtaler.

På disse sidene ligger også en del avtaletekster eller lenker til traktater på andre nettsteder som inneholder viktig informasjon for å forstå rammene for det nordiske samarbeidet. Dette innbefatter blant annet EF/EU-traktatene, EØS-avtalen og Schengen-avtalen.

Videre finnes det her lenker til de nordiske landenes enheter for traktatrett, for at den som er interessert skal kunne fordype seg i folkerettslige forhold av betydning for enkeltland og for det nordiske samarbeidet.

Avtalene på norden.org har et informasjonsformål

Avtalene på www.norden.org ligger der kun med det formål å informere.

Avtalesidene henvender seg til innbyggere, politikere, beslutningstakere, tjenestepersoner, mediefolk og andre brukere som er interesserte i å vite mer om nordiske overenskomster og avtaler.

Det handler i første rekke om overenskomster av typen konvensjoner, avtaler og beslutninger, men det handler også om deklarasjoner og dokumenter som også legger grunnlaget for fremtidig samarbeid og staker ut veien for det nordiske samarbeidet.

Du finner informasjon om de enkelte landenes avtaler ved å besøke enhetene for traktatrett hos utenriksdepartementene i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

FNs arkiv United Nations Treaty Collections er også en anvendelig ressurs for informasjon om internasjonale avtaler, deriblant de nordiske.

Kontakt

Marita Hoydal
Telefon: 0045 29692915
E-post: