Side-alternativer

Støtteordninger og legater

Listen inneholder i hovedsak støtteordninger og utlysninger fra Nordisk råd, Nordisk ministerråd og Ministerrådets underorganisasjoner, men også andre støtteordninger som fokuserer på det nordiske samarbeidet.
Støtteordninger og utlysninger sortert etter emne
Nordiske støtteordninger og utlysninger sortert etter emne.
Støtteordninger og utlysninger inndelt etter land som kan søke
Nordiske støtteordninger og utlysninger inndelt etter land som kan søke.
Alle utlysninger og anskaffelser
Her finner du en liste over samtlige norske utlysninger og anskaffelser som er publisert på nettstedet, uavhengig av emne eller tema.
Alle støtteordninger
Liste over alle nordiske støtteordninger, som er registrert på www.norden.org.
Aktuelle anskaffelser
Her finner du aktuelle anskaffelser fra sekretariatene.

Kontakt

Alf Kronvall
Telefon: +45 2969 2910