Side-alternativer

Kristin Halvorsen

Politisk parti: Sosialistisk Venstreparti (SV)
Nasjonalitet: Norsk
Fødselsår: 1960
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Kristin-Halvorsen/112320752113873

Tidligere oppdrag

 Organisasjon   Funksjon   Startdato   Sluttdato 
Nordisk ministerråd for økonomi- og finanspolitikk (MR-FINANS) Minister 30.09.2005 19.10.2009
Finansdepartementet (NO) Finansminister 01.10.2005 19.10.2009
Kunnskapsdepartementet (NO) Kunnskapsminister 20.10.2009 16.10.2013