Side-alternativer

Nye publikasjoner


Norræn áætlun um að draga úr umhverfisáhrifum plasts

Utgivelsesår:
2017
Publikasjonsnummer
2017:751

Nordiskt program för att minska miljöpåverkan från plast

Utgivelsesår:
2017
Publikasjonsnummer
2017:752

Circular Economy and the Nordic Swan Ecolabel

An Analysis of Circularity in the Product-Group-Specific Environmental Criteria

Utgivelsesår:
2017
Publikasjonsnummer
2017:553

Implementering af MARPOL Annex VI i nordiske småsamfund

Utgivelsesår:
2017
Publikasjonsnummer
2017:916

Micro-and macro-plastics in marine species from Nordic waters

Utgivelsesår:
2017
Publikasjonsnummer
2017:549

Ecosystem services in MSP

Ecosystem services approach as a common Nordic understanding for MSP

Utgivelsesår:
2017
Publikasjonsnummer
2017:536

Bumps on the Road to 2030

An overview of the common challenges for the Nordic countries in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs)

Utgivelsesår:
2017
Publikasjonsnummer
2017:738

Pohjoismaiden ministerineuvoston toiminta

Vuosikertomus 2016

Utgivelsesår:
2017
Publikasjonsnummer
2017:760

Heildarstarfsemi Norrænu ráðherranefndarinnar

Ársskýrsla 2016

Utgivelsesår:
2017
Publikasjonsnummer
2017:759

Activities of the Nordic Council of Ministers

Annual Report 2016

Utgivelsesår:
2017
Publikasjonsnummer
2017:758

Nordiska ministerrådets samlade verksamhet

Årsrapport 2016

Utgivelsesår:
2017
Publikasjonsnummer
2017:746

Phytoestrogens in foods on the Nordic market

A literature review on occurrence and levels

Utgivelsesår:
2017
Publikasjonsnummer
2017:541

Nordic co-operation on food information

Activities of the Nordic Food Analysis Network 2013-2016

Utgivelsesår:
2017
Publikasjonsnummer
2017:503

Animal Health Contingency Planning

The proceedings of a Seminar on Animal Health Contingency Planning in the Nordic – Baltic Countries, 12 – 13 October 2016, Vilnius, Lithuania

Utgivelsesår:
2017
Publikasjonsnummer
2017:539

Nordic nitrogen and agriculture

Policy, measures and recommendations to reduce environmental impact

Utgivelsesår:
2017
Publikasjonsnummer
2017:547

Ecosystem Restoration for Mitigation of Natural Disasters

Utgivelsesår:
2017
Publikasjonsnummer
2017:546

Carbon footprint calculators for citizens

Recommendations and implications in the Nordic Context

Utgivelsesår:
2017
Publikasjonsnummer
2017:548

From migrants to workers

Regional and local practices on integration of labour migrants and refugees in rural areas in the Nordic countries

Utgivelsesår:
2017
Publikasjonsnummer
2017:5

Nordregio News 1 2017

Innovation and governance

Utgivelsesår:
2017
Publikasjonsnummer
2017:1

Workshop Report HBM4EU

Nordic workshop for scientists and regulatory agencies discussing HBM4EU - the European human biomonitoring initiative

Utgivelsesår:
2017
Publikasjonsnummer
2017:914

Nordic Workshop on PFASs

Outcomes

Utgivelsesår:
2017
Publikasjonsnummer
2017:913

Fra like rettigheter til like muligheter

Rapport fra Det andre nordiske ekspertseminaret om arbeidsliv og funksjonshinder (Oslo, 19. april 2017)

Utgivelsesår:
2017

Food waste and Date labelling

Factors determining the durabilityof refrigerated foods

Utgivelsesår:
2017
Publikasjonsnummer
2017:750

The construction of a tradingzone as political strategy

a review of London Infrastructure Plan 2050

Utgivelsesår:
2017

Analysis of PFASs and TOF in products

Utgivelsesår:
2017
Publikasjonsnummer
2017:543

Hat och hot på nätet

en kartläggning av den rättsliga regleringen i Norden från ett jämställdhetsperspektiv

Utgivelsesår:
2017

Preventing Food Waste

- better use of resources

Utgivelsesår:
2017
Publikasjonsnummer
2017:745

Comparing Research at Nordic Higher Education Institutions Using Bibliometric Indicators

Covering the years 1999-2014

Utgivelsesår:
2017
Publikasjonsnummer
4-2017

Air Quality in the Nordic Countries and Climate Changes in the Arctic

LINKA

Utgivelsesår:
2017
Publikasjonsnummer
2017:542

Ympäristöä säästävämpiä tekstiilejä

Opas ympäristöä säästäviin hankintoihin terveydenhuoltosektorilla

Utgivelsesår:
2017
Publikasjonsnummer
2017:741

Water Conscious Mining (WASCIOUS)

Utgivelsesår:
2017
Publikasjonsnummer
2017:525

TILLID – DET NORDISKE GULD

Utgivelsesår:
2017
Publikasjonsnummer
2017:744

Nordregio News 2 2017: 20 years of regional development

Utgivelsesår:
2017
Publikasjonsnummer
2:2017

Affaldshåndtering i småsamfund

Forbedringsforslag, idékatalog

Utgivelsesår:
2017
Publikasjonsnummer
2017:911

Nordiska ministerrådet - budgetförslag

Planer och Budget 2018 framlagt av Generalsekreteraren

Utgivelsesår:
2017
Publikasjonsnummer
2017:912

Pohjoismainen energiayhteistyö

Vahva tänään – vahvempi huomenna

Utgivelsesår:
2017
Publikasjonsnummer
2017:735

Søk etter publikasjoner

Nye publikasjoner fra Nordisk ministerråd

Motta en e-post når det kommer nye publikasjoner innenfor de temaene du interesserer deg for