Søkeresultat

Konsumentsamarbetet 1996

Publiseringsdato
01.01.1996
Publikasjonsnummer
1996:900
Språk
svensk

Programme on Co-operation in the Arctic Region

Publiseringsdato
01.01.1996
Publikasjonsnummer
1996:708
Språk
engelsk

Likeverdighet og utestengning

- forskningsmessige utfordringer

Publiseringsdato
01.01.1996
Publikasjonsnummer
1996:634

Vägledande kommentar till den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster

Publiseringsdato
01.01.1996
Publikasjonsnummer
1996:620
Språk
svensk

Leiðbeiningar með Norðurlandasamningi um félagslega aðstoð og félagslega Þjónustu

Publiseringsdato
01.01.1996
Publikasjonsnummer
1996:619
Språk
islandsk

Økonomiske utsikter i Norden 1997

- de nordiske finans- og økonomiministres redegørelse efteråret 1997

Publiseringsdato
01.01.1996
Publikasjonsnummer
1996:613
Språk
dansk

Orlovsordninger i Norden

Publiseringsdato
01.01.1996
Publikasjonsnummer
1996:612
Språk
dansk

Pohjoismaiden energiapoliittinen yhteistyö

- tilanneraportti 1996-1997

Publiseringsdato
01.01.1996
Publikasjonsnummer
1996:611
Språk
finsk

Nordiskt energipolitiskt samarbete

Publiseringsdato
01.01.1996
Publikasjonsnummer
1996:603
Språk
svensk

Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik i Norden 1995

Publiseringsdato
01.01.1996
Publikasjonsnummer
1996:601
Språk
svensk

Opplæring av Nordiske Språk i Estland

Publiseringsdato
01.01.1996
Publikasjonsnummer
1996:595
Språk
norsk