Søkeresultat

Livsmedelssamarbete i Norden 1997

Publiseringsdato
01.01.1997
Publikasjonsnummer
1997:701
Språk
svensk

Arbetsförmedlingens effektivitet

Publiseringsdato
01.01.1997
Publikasjonsnummer
1997:620
Språk
svensk

Mønsterfiletfabrik

Publiseringsdato
01.01.1997
Publikasjonsnummer
1997:618
Språk
dansk

Tilsynsmetoder overfor ensidigt, gentaget arbejde

Publiseringsdato
01.01.1997
Publikasjonsnummer
1997:617
Språk
dansk

Arbejdsmiljøstyring i Norden

2 rapporter i en

Publiseringsdato
01.01.1997
Publikasjonsnummer
1997:616
Språk
dansk

Ekonomiska utsikter i Norden 1998

- de nordiska finans och ekonomiministrarnas redogörelse hösten 1997

Publiseringsdato
01.01.1997
Publikasjonsnummer
1997:602
Språk
svensk

Flytting og sysselsetting i nordiske land

Bruttostrømsanalyser og tilbudssidetilpasninger i de regionale arbeidsmarkedene

Publiseringsdato
01.01.1997
Publikasjonsnummer
1997:599
Språk
norsk

Social Implications of Quota Systems in Fisheries

Publiseringsdato
01.01.1997
Publikasjonsnummer
1997:593
Språk
engelsk

Energieffektivisering i et omregulert kraftmarked

En analyse av aktørenes endrede rammebetingelser og muligheter i konkurranseutsatte forretningsomgiv

Publiseringsdato
01.01.1997
Publikasjonsnummer
1997:585
Språk
norsk

Soil Classification in Latvia

Publiseringsdato
01.01.1997
Publikasjonsnummer
1997:582
Språk
engelsk

BAT Best Available Technology in the Fishing Industry

Publiseringsdato
01.01.1997
Publikasjonsnummer
1997:579
Språk
engelsk