Side-alternativer
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Svensk.
Juni, 2011

Norden driver på för ett grönare Europa

Under året som gått har regeringarna uttryckt att en gemensam elmarknad, som integrerar olika produktionssystem, värmekraft, kärnkraft och vattenkraft, med förnybar energi är till stor nytta för de nordiska länderna.

Färdriktningen för 2011 är utstakad – genom de nordiska länderna och de självstyrande områdena – med sikte på ett grönare Europa. De nordiska regeringarna vill förverkliga ambitionen om en gemensam elmarknad för kunder och konsumenter.

– Det vi gör är historiskt. När vi nu vidareutvecklar en nordisk gemensam elmarknad så visar vi vägen för resten av Europa som också ska utveckla en gemensam elmarknad i enlighet med EU 2020-strategin. Det ökar möjligheterna att påverka Europas utveckling väsentligt. Det menar Sveriges energiminister Maud Olofsson.

Harmoniseringen ska utvecklas

Under Globaliseringsforum 2010 uttryckte statsministrarna att det finns stora möjligheter för att utveckla den nordiska elmarknaden till nytta för konsumenterna och klimatet samt för leveranssäkerheten. Maud Olofsson har träffat sina nordiska ministerkolleger och fattat beslut om huvudpunkterna för det kommande arbetet och allt pekar på att 2011 blir ett år med ytterligare genomslag mot en nordisk elmarknad.

– Den stora utmaningen i Norden är att även i fortsättningen driva på harmoniseringen av den nordiska elmarknaden. Då kan de stigande mängderna hållbar energi hanteras i det gemensamma elsystemet, betonar Maud Olofsson.

Norden som föregångsregion

Norden pekas ofta ut som den region som har den bästa elmarknaden i Europa. Vad det exakt är som skapar den bild omvärlden har finns det säkert flera bud på men Maud Olofsson är klar över vad som även i fortsättningen ska göra Norden till en föregångsregion.

– Vi har varit modiga i alla de nordiska länderna. Vi har dels politiker som har satt upp ambitiösa mål och pekat ut en färdriktning och dels medvetna konsumenter som ställer krav på grön teknologi och hållbar tillväxt. De köper miljövänliga bilar och andra produkter. Det skapar en efterfrågan och ger ett näringsliv som ligger i framkant. Vad som nu krävs är ett utvecklat samarbete mellan politiker, forskningsvärlden, näringsliv och konsumenter, fortsätter den svenska energiministern.

Mer makt åt konsumenten

Under de senaste vintrarna har elpriserna skjutit i höjden och kritiken varit omfattande. Kunder och konsumenter har drabbats hårt av höga elräkningar. Det har även drabbat  industrier som tillfälligt lagt ned sin produktion på grund av elpriserna. Förklaringen bakom de höga elpriserna är kylan men också den senaste tidens ökade konsumtion i samband med återhämtningen efter finanskrisen. Utbyggnaden av förnybara energikällor och ett nordiskt elnät har betydelse för slutpriset på el, menar Maud Olofsson.

– Vi måste bygga ut mer av produktionen, mer av förnybar energi men också förbättra våra elnät samtidigt som näten måste gå över nationsgränserna. När vi bygger nya nät ska vi se till nordisk nytta. Får vi bra nät som flödar bra, med ökad konkurrens, så slipper vi de prischocker som ofta följer med de kalla vintermånaderna.

Ett omfattande arbete har de senaste åren lagts på att bekämpa utsläpp av växthusgaser med bland annat införande av nya energikällor och att trygga energiförsörjningen i framtiden. I takt med den stigande efterfrågan på energi, skärpta miljökrav och stigande oljepriser finns det ett ökande behov av ett mer effektivt utnyttjande av våra nergiresurser. Det gäller både hushåll, industri och byggande.

– Istället för nationella marknader så ska vi ha en nordisk konsumentmarknad för el. Det innebär för oss kunder och konsumenter en ökad konkurrens. Vi kommer att kunna köpa el från fler företag än enbart våra nationella. Kunderna ska ges större inflytande och större möjligheter att själva bestämma över sin energiförbrukning, understryker Maud Olofsson.

De glest befolkade områdena får extra uppmärksamhet

En stor del av de glesbefolkade områdena i Norden är avskurna från det gemensamma energinätverket. De nordiska energiministrarna är därför fast beslutna om att man ska följa upp lovande teknologier som exempelvis lagring av vindenergi i vatten (den så kallade pumped storageteknologin) som kan vara en grön lösning i glest befolkade områden med dålig tillgång till elnäten.

Kommunerna ska med

Under 2011 är det full fart i tävlingen Nordisk energikommun. Tävlingen belönar de kommuner som engagerar sig och har startat banbrytande energiprojekt, som medverkar till att skapa grön tillväxt och utveckling.

– Det kommunala intresset för nya energiprojekt är stort och det är mycket viktigt att man på lokal nivå utvecklas och får med sig sina kommuninvånare. Det är också ett sätt för oss ministrar att närmare bekanta oss med de bra kommunala projekten, menar Maud Olofsson.

Nordisk elmarknad för grön tillväxt

Samtidigt ses en välfungerande elmarknad av regeringarna som en förutsättning för nordisk affärsutveckling och en framtida gränslös elmarknad som en viktig komponent i globaliseringssamarbetet för att skapa grön tillväxt. Utveckling av nya rena teknologilösningar och ett intensifierat samarbete om kunskap kommer att spela en stor roll under de närmaste åren och bidra till grön tillväxt i de nordiska länderna.

– De nordiska länderna fokuserar på den stora utmaningen med klimatförändringarna. Vi ser det samtidigt som ett gyllene tillfälle att skapa nya företag och nya jobb. Energiomställningen är här avgörande för att skapa grön tillväxt. Att försörja Norden med grön och förnybar energi
är en av huvuduppgifterna, men också att bli mera energieffektiva för att minska koldioxidutsläppen. Norden har helt unika möjligheter att utveckla det samarbetet, avslutar Maud Olofsson.

Maud Olofsson är Sveriges närings- och energiminister och Centerpartiets ordförande.

Søk etter publikasjoner

Nye publikasjoner fra Nordisk ministerråd

Motta en e-post når det kommer nye publikasjoner innenfor de temaene du interesserer deg for