Small Picture Yellow Red
Nyheter http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter Mat: “elefanten i rommet” på COP23? Å ta mat med i klimadebatten gir dobbel gevinst for menneskets og planetens helse. Økt åpenhet om utfordringer og løsninger for matsystemene var det viktigste som kom ut av Nordisk matdag på COP23 9. november 2017. Den nordiske paviljongen ble forvandlet til en popp-opp-tankesmie der ledere fra organisasjoner som Verdensbanken, WWF, Greenpeace, FAO og EAT-stiftelsen møttes for å diskutere hvordan matpolitikk kan settes på klimaagendaen. http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter/mat-201celefanten-i-rommet201d-paa-cop23 http://www.norden.org/no/aktuelt/bilder/arrangement/cop/nordic-food-day-at-cop23
Nyheter http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter Nordisk råd gir ut håndbok for klimasmarte parlamentarikere Nordisk råd har gitt ut en ny håndbok for parlamentarikere, “Clever climate legislation”. Håndboka forbereder parlamentarikere over hele verden på den viktige oppgaven med å oppnå klimamålene i Paris-avtalen fra 2015. http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter/nordisk-raad-gir-ut-haandbok-for-klimasmarte-parlamentarikere-1 http://www.norden.org/no/aktuelt/bilder/arrangement/nordisk-raads-sesjon/2008/riksdagen
Nyheter http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter Fra finske skoger til brasiliansk appelsinskall – livets økonomi Hvordan er bioøkonomien knyttet til bærekraftmålene? Det var det store spørsmålet på Den nordiske bioøkonomidagen under FNs klimatoppmøte i Bonn, der Nordisk ministerråd presenterte sine fem prinsipper for bærekraftig bioøkonomi, som er utformet av det nordiske bioøkonomipanelet og Østersjøregionens bioøkonomiråd. http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter/fra-finske-skoger-til-brasiliansk-appelsinskall-2013-livets-oekonomi http://www.norden.org/no/aktuelt/bilder/arrangement/nordic-bioeconomy-day-at-cop23
Nyheter http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter Matpolitikk samler visjonære og iverksettere på COP23 Hvordan kan de nordiske landene møte presserende globale utfordringer som matsvinn, ikke bærekraftig kosthold og tap av biologisk mangfold? Dette spørsmålet er utgangspunktet for Nordic Food Day 9. november, en temadag under klimaforhandlingene i Bonn. http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter/matpolitikk-samler-visjonaere-og-iverksettere-paa-cop23 http://www.norden.org/no/aktuelt/bilder/tema/miljoe/food-museum-cop23
Nyheter http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter Bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion – Nordens selvkritiske bud på et effektivt klimatiltag Et mere bæredygtigt forbrug og en mere bæredygtig produktion kan få en enorm betydning for klimaet – fra flere forskellige perspektiver. Det var hovedbudskabet, da Nordens pavillon ved FN's klimatopmøde COP23 lagde op til diskussion af den bæredygtige vej frem med afsæt i de nordiske landes svage præstationer, når det gælder ansvarligt forbrug og ansvarlig produktion. http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter/baeredygtigt-forbrug-og-baeredygtig-produktion-2013-nordens-selvkritiske-bud-paa-et-effektivt-klimatiltag http://www.norden.org/no/aktuelt/bilder/fisklampor-i-nordiska-cop23-paviljongen

Department

Title

Test text

    /

    Twitter - #nordicsolutions