Small Picture Red Yellow
Nyheter http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter Statsministrarna svarar Trump De fem nordiska regeringarna är beredda att ta ledarskap i förverkligandet av Parisavtalet. ”Vi står fast vid vårt löfte till framtida generationer ” lyder statsministrarnas gemensamma budskap efter beskedet att USA lämnar det globala klimatavtalet. http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter/statsministrarna-svarar-trump http://www.norden.org/no/aktuelt/bilder/arrangement/nordiske-loesninger-paa-globale-utfordringer/launch-of-nordic-solutions-to-global-challenges-1-no-no
Nyheter http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter «Ta ledelsen for bærekraften, Norden!» Norden kan ta lederskapet i bærekraftarbeidet takket være sin unike posisjon i verden. Det var budskapet fra tre internasjonale agendasettere – Fadumo Dayib, Gunhild Stordalen og Katherine Richardson – til de nordiske statsministrene i Austevoll utenfor Bergen i dag. http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter/ta-ledelsen-for-baerekraften-norden http://www.norden.org/no/aktuelt/bilder/arrangement/nordiske-loesninger-paa-globale-utfordringer/launch-of-nordic-solutions-to-global-challenges
Nyheter http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter Nordens statsministre lanserer globalt initiativ De fem nordiske regjeringene vil sammen være pådrivere i Agenda 2030-arbeidet for en bærekraftig verdensutvikling. I et felles initiativ satser de 74 millioner DKK på internasjonal spredning av nordisk kunnskap om grønt skifte, likestilling og bærekraftige mat- og velferdsløsninger. http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter/nordens-statsministre-lanserer-globalt-initiativ http://www.norden.org/no/aktuelt/bilder/arrangement/nordiske-loesninger-paa-globale-utfordringer/dagfinn-hoeybraaten-juha-sipilae-lars-loekke-rasmussen-erna-solberg-stefan-loefven-bjarni-benediktsson-at-the-launch-of-the-nordic-prime-ministers-initiative-nordic-solutions-to-global-challenges-may-2017
Nyheter http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter Internasjonale navn støtter nordisk bærekraftinitiativ I forbindelse med lanseringen av de nordiske statsministrenes initiativ Nordic Solutions to Global Challenges er også tre internasjonalt kjente påvirkere på plass for å framheve betydningen av initiativet: EAT Foundations grunnlegger Gunhild Stordalen, Somalias første kvinnelige presidentkandidat Fadumo Dayib og Katherine Richardson, utnevnt ekspert i FNs vitenskapelige oppfølgingsgruppe for Agenda2030. http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter/internasjonale-navn-stoetter-nordisk-baerekraftinitiativ http://www.norden.org/no/aktuelt/bilder/eatxunga2016
Nyheter http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter Fem statsministrar lanserar initiativ för hållbar utveckling De fem nordiska statsministrarna lanserar initiativet Nordic Solutions to Global Challanges för att bidra till uppfyllelsen av målen för global utveckling. Norden vill dela med sig av erfarenheterna kring att investera i jämställdhet, grön omställning, hållbar matproduktion och välfärdsteknologi, och inbjuder världen till ett kunskapsutbyte. http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter/fem-statsministrar-lanserar-initiativ-foer-haallbar-utveckling http://www.norden.org/no/aktuelt/bilder/arrangement/nordisk-raads-sesjon/sesjon-2016/mf161102-eo1i0877.jpg

Department

Title

Test text

    /

    Twitter - #NordicSolutions