Small Picture Red Yellow
Nyheter http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter Fem statsministrar lanserar initiativ för hållbar utveckling De fem nordiska statsministrarna lanserar initiativet Nordic Solutions to Global Challanges för att bidra till uppfyllelsen av målen för global utveckling. Norden vill dela med sig av erfarenheterna kring att investera i jämställdhet, grön omställning, hållbar matproduktion och välfärdsteknologi, och inbjuder världen till ett kunskapsutbyte. http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter/fem-statsministrar-lanserar-initiativ-foer-haallbar-utveckling http://www.norden.org/no/aktuelt/bilder/arrangement/nordisk-raads-sesjon/sesjon-2016/mf161102-eo1i0877.jpg
Nyheter http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter New America vill sprida nordisk jämställdhet Vad händer när Norden tar jämställdhetsdebatten i USA? På måndag möter nordiska experter och politiker New Yorkpubliken under rubriken Uppdatera mammaspåret! Kvinnors förvärvsarbete minskar i USA, och tankesmedjan New America söker kunskap från den region i världen som har flest kvinnor i jobb. http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter/new-america-vill-sprida-nordisk-jaemstaelldhet http://www.norden.org/no/aktuelt/bilder/personer/oevrige/anne-marie-slaughter
Nyheter http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter Norden tar til orde for et likestilt arbeidsliv De fem nordiske likestillingsministrene inviterer til debatt på åpningsdagen av FNs kvinnekonferanse i New York mandag 13. mars. Norden lar seg utfordre til å ta neste skritt mot likestilling i arbeidslivet. http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter/norden-tar-til-orde-for-et-likestilt-arbeidsliv http://www.norden.org/no/aktuelt/bilder/grafik-og-logoer/nordic-equality

Department

Title

Test text

    /

    Twitter - #NordicSolutions