I State of the Nordic Region 2018 ser man nærmere på faktaene og tallene bak den aktuelle utviklingen på regionalt nivå i de nordiske landene, inkludert Grønland, Færøyene og Åland.

State of the Nordic Region 2018 er produsert av Nordregio og basert på den seneste utfyllende statistikken som foreligger for demografiske endringer, tendenser i arbeidsmarkedet og innenfor utdanning, og økonomiske resultater.

En rekke fokusområder og viktige indikatorer for regional utvikling granskes også mer inngående, med informasjon fra Nordens velferdssenter (NVC) og Culture Analysis Norden.

Hovedkapitlene dekker følgende:

  • Demografi, herunder befolkningstendenser i byområdene og migrasjon
  • Arbeidsstyrken, herunder ekskluderte grupper og utdanning
  • Økonomisk utvikling, herunder direkte investeringer fra utlandet og innovasjon

I fokuskapitlene rettes søkelyset mot:

  • Helse og trivsel
  • Bioøkonomi
  • Digitalisering
  • Kultur

En indeks for regionalt potensial er også tatt med, der de 74 regionene i Norden er rangert.

 Tilgjengelig uten kostnad via norden.org/nordicregion2018 fra 8. februar 2018