Side-alternativer

Nordic Master Programme

Med Nordic Master Programme får studentene kunnskap og opplevelser fra opp til tre nordiske land i én og samme engelskspråklige mastergrad. Dette er en kompetanse som de enkelte landene ikke kan skape alene.

Posering
Fotograf
Karin Beate Nøsterud/norden.org

Mobilitet og kvalitet står som ledende elementer i Nordic Master Programme. I tillegg til å være et masterprogram av høy standard, skaper det et felles nordisk utdannelsesområde, og fremmer samtidig fri bevegelse av kunnskap mellom landene.

Det fellesnordiske masterprogrammet gir de studerende mulighet til å bo og studere i minst to nordiske land i løpet av de to årene programmet pågår.


Et spekter av muligheter

Felles for Nordic Master-programmene er at de er engelskspråklige og omfatter minst 120 ECTS. Ellers er de svært varierte, da de til nå 25 fellesnordiske mastergradene har vært bredt ut over en rekke forskjellige fagfelt, fra marine- og ingeniørstudier til studier innen glassblåsing og kulturelt lederskap.


Fornøyde studenter

Spørreundersøkelser og intervjuer viser at Nordic Master-studentene er svært tilfredse med programmet. I studentundersøkelsen fra 2012 sier 93 % av studentene at de vil anbefale programmet til andre. Selve mobiliteten i programmet er noe studentene verdsetter spesielt, og hele 70 % sier at dette er hva som i stor grad har lokket dem til å ta en Nordic Master.

Programmene har vist seg å være attraktive for både nordiske og internasjonale studenter. For øyeblikket kommer omtrent 40 % av studentene fra Norden, mens 20 % er fra Europa og 40 % er fra ikke-europeiske land. 


Hvordan opprette en ny Nordic Master?

Minst tre nordiske universiteter og/eller høyskoler kan i fellesskap søke om midler på opp til 1,5 millioner DKK fra Nordisk ministerråd for å starte et Nordic Master-program. Hvert program skal ha ett universitet med rollen som koordinator, og minst to andre som fungerer som partnere.

Nordic Master administreres av Utbildningsstyrelsen i Finland.

Det pågår en utlysning for Nordic Master og søknadsfristen er den 29. september 2017.

Les mer om masterprogrammet på nordicmaster.org


Kontakt

Kai Koivumäki
Telefon: +45 21 71 71 24
E-post: