Big Picture Midnight Pink
Nyheter http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter 2030-agendaen: Er mat nøkkelen? Nordisk matpolicylab og den svenske regjeringen er vertskap for et sidearrangement ved FNs politiske høynivåforum i New York der man skal diskutere... http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter/2030-agendaen-er-mat-noekkelen http://www.norden.org/no/aktuelt/bilder/dinner-hlpf-2018
Nyheter http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter Ungdomen kan förändra våra konsumtionsmönster – om de får chansen För att de nordiska länderna och andra höginkomstländer ska bli mer hållbara i sina konsumtions- och produktionsmönster behövs bättre... http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter/ungdomen-kan-foeraendra-vaara-konsumtionsmoenster-2013-om-de-faar-chansen http://www.norden.org/no/aktuelt/bilder/henrietta-flodell_hlpf2018
Nyheter http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter Invaderande ostron kan bli ny kustnäring Har din bästa badklippa ockuperats av tusentals vassa Stillahavsostron? Då är du inte ensam. Numera har det ovälkomna havsdjuret spritt sig... http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter/invaderande-ostron-kan-bli-ny-kustnaering http://www.norden.org/no/aktuelt/bilder/personer/stillahavsostron-1
Nyheter http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter Nordiske grep på bærekraftig forbruk og produksjon i New York Hvordan har Norden brukt sine utfordringer innenfor bærekraftig forbruk og produksjon til å utvikle policyløsninger som støtter de globale... http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter/nordiske-grep-paa-baerekraftig-forbruk-og-produksjon-i-new-york http://www.norden.org/no/aktuelt/bilder/nordiska-ungdomsdelegater-med-paa-hlpf-2018-i-new-york
Nyheter http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter De nordiske landene bør utvikle et felles likelønnssertifikat Nordisk råds velferdsutvalg anbefaler at regjeringene i de nordiske landene i samarbeid med partene i arbeidslivet innfører et likelønnssertifikat... http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter/de-nordiske-landene-boer-utvikle-et-felles-likeloennssertifikat http://www.norden.org/no/aktuelt/bilder/nr_velfaerdsraadet

Department


Title

Test text

    /