Big Picture Midnight Pink
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter Mulighed for økonomisk støtte til samarbejde mellem Québec og de nordiske lande Er I to eller flere partnere i Norden og har I ønsker om at lave projekter med Québec om kultur og innovation? Så har provinsregeringen i... http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/mulighed-for-oekonomisk-stoette-til-samarbejde-mellem-quebec-og-de-nordiske-lande http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/platser/island/islnd6116.jpg
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter Rapport: OS-avstängning en konspiration enligt ryska medier Uteslutningen av ryska idrottare från OS och Paralympics 2016 beskrivs generellt i ryska medier som en ”internationell konspiration” eller... http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/rapport-os-avstaengning-en-konspiration-enligt-ryska-medier http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/tema/forskning-och-utbildning/forskning-1
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter Ny islandsk regering under ledelse af Katrín Jakobsdóttir For anden gang i Islands historie har landet fået en kvindelig statsminister, Katrín Jakobsdóttir, som står i spidsen for en regering bestående... http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/ny-islandsk-regering-under-ledelse-af-katrin-jakobsdottir http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/personer/samarbetsministrar/island/katrin-jakobsdottir/bo1c3556.jpg
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter ”Arbetsmiljö handlar mer om organisation än om hygge” Nysatsningar på arbetsmiljön i Norden kan vara nyckeln till fortsatt hög konkurrenskraft. Sjukfrånvaron är oroväckande stor i flera nordiska... http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/201darbetsmiljoe-handlar-mer-om-organisation-aen-om-hygge201d http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/personer/richimage.2017-11-29.3093590009
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter Nordiska rådet vill fördjupa kris- och försvarssamarbetet De nordiska länderna bör stärka sitt försvarssamarbete och se över möjligheterna att fördjupa samarbetet kring totalförsvar, beredskap... http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/nordiska-raadet-vill-foerdjupa-kris-och-foersvarssamarbetet http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/arrangemang/nordiska-raadets-session/nordiska-raadets-session-2017/mf171102-eo1i2205.jpg

Department


Title

Test text

    /