Nyheterhttp://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheterNordiska statsministrarna diskuterade migration i LondonDe nordiska statsministrarna möttes i London torsdagen den 4 februari i samband med den fjärde internationella givarkonferensen för Syrien....http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/nordiska-statsministrarna-diskuterade-migration-i-londonhttp://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/personer/ministrar/oevriga/de-nordiske-statsministre
Nyheterhttp://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheterNordiska ministerrådets samarbete med Nordvästryssland fortsätterNordiska ministerrådets samarbete med Nordvästryssland återupptas. Utgångspunkterna och målsättningarna för samarbetet är de samma som...http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/nordiska-ministerraadets-samarbete-med-nordvaestryssland-fortsaetter-1http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/platser/oevriga/st.-petersburg
Nyheterhttp://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheterBeslut om nordiskt samarbete kring flyktingintegrationDe nordiska ländernas sätt att hantera flyktingpolitiken skiljer sig från varandra, men länderna kan dela erfarenheter och lära av varandra....http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/beslut-om-nordiskt-samarbete-kring-flyktingintegrationhttp://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/personer/samarbetsministrar/oevrigt/de-nordiska-samarbetsministrarna-i-noux
Nyheterhttp://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheterNominerede til Nordisk Råds priser 2016De nominerede til Nordisk Råds fem priser offentliggøres i løbet af året og alle priserne uddeles i København 1. november i forbindelse med Nordisk Råds session.http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/nominerede-til-nordisk-raads-priser-2016http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/nordiska-raadets-priser/nordiska-raadets-prisutdelning-2015/vinnarna-av-nordiska-raadets-priser-2015
Nyheterhttp://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheterSå ojämlik är vården: Män dör, kvinnor liderNordiska män behöver lära sig att gå till doktorn i tid. Nordiska kvinnor behöver bli bättre på att berätta om sin dåliga arbetsmiljö....http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/saa-ojaemlik-aer-vaarden-maen-doer-kvinnor-liderhttp://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/personer/oevriga/svend-aage-madsen-chefsaaykolog-paa-rigshospitalet

Department


Title

Test text

/

Fler nyheter