Dokumentåtgärder

Artiklar

När man inte är i lyckotoppen
Dagfinn Høybråten
De nordiska länderna har de senaste åren turats om att ligga i topp i flera lyckomätningar. Vare sig det gäller FN:s World Happiness Report eller OECD:s Better Life Index så är alla nordiska länder bland de tio högst rankade 2018. Norden är helt enkelt en plats i världen där de flesta har hög livskvalitet.
Fokus på energi – for Generasjon 2030
Dagfinn Høybråten
Iblant kan det være nødvendig å stoppe opp og minne oss selv om hvorfor vi jobber med spørsmål som bærekraftig utvikling og grønt skifte.
Harde fakta om likestillingens verdi
Dagfinn Høybråten
Det er nokså vanlig i internasjonale debatter at nordiske talere hevder at like rettigheter for kvinner og menn stimulerer økonomien og øker velstanden. Noen ganger blir denne påstanden møtt med sympati og interesse, og andre ganger blir den avfeid som utopisk eller selvgod.
Vi står sammen mot radikalisering og ekstremisme
Dagfinn Høybråten
Oslo har opplevd det. Stockholm har opplevd det. København har opplevd det. London, Paris, Nice og Berlin og en rekke andre byer rundt om i verden har også opplevd det. Terrorangrep mot sivilbefolkning i store byer. Det er en av vår tids største utfordringer og våre byer må stå sammen.
Brev fra MR-MK
 
Tolv förslag för en grönare Nord och jord
Dagfinn Høybråten
I fredags fick de nordiska miljöministrarna ta emot tolv konkreta förslag på hur vi i Norden kan komplettera varandra bättre på klimat- och miljöområdet. Vi hoppar högre tillsammans än var för sig i den gröna omställningen, det råder det inget tvivel om.
Det osynliga guldet
Dagfinn Høybråten
För oss i Norden är ren luft en självklarhet värd att slåss för. Som hälsominister i Norge samlade jag på mig några viktiga lärdomar då jag drev igenom rökförbudet på offentliga platser. Jag lärde mig att de flesta värdesätter en renare miljö – och att de också är villiga att offra något för att uppnå en bättre luftkvalitet. När politiken bygger på kunskap, klara mål och uthållighet över tid kan markanta miljöförbättringar uppnås. Det gäller också i det större perspektivet där jag på senare år följt framgångarna i det nordiska luftvårdssamarbetet. Här har lärdomarna bekräftats.
Midler fra prioriteringspuljen
I Miljø- og Klimasektoren har man aftalt, at afsætte midler hvert år til en prioriteringspulje. Midlerne anvendes primært til at følge op på beslutninger truffet af Miljø- og Klimaministrene (MR-MK), Embedsmandskomitéen for miljø og klima (EK-MK), som støtte til formandskabslandets prioriteringer, som støtte til aktuelle politiske prioriteringer, som støtte til projekter som miljø- og klimasektorens arbejdsgrupper ikke har kunnet forudse i planlægningen af deres arbejdsprogram, samt støtte til øvrige interessenter.
Grænsehindringsrådets årsrapport 2017
 
Det viktigste rommet i verden
Dagfinn Høybråten
Denne uken besøker jeg Svalbard for å markere tiårsdagen for Svalbard globale frøhvelv. Hvelvet inneholder mer enn en million frø fra hele planeten vår og er sannsynligvis det viktigste rommet i verden, siden det sikrer vår felles fremtid.
En titt bakom kulisserna på den nordiska modellen
Dagfinn Høybråten
De nordiska länderna har en lång historia av informations- och kunskapsutbyte i syfte att integrera och förbättra vårt samhälle och sätt att leva. Vi är övertygade om att vi måste samarbeta för att öka vår konkurrenskraft och inverkan på den internationella arenan. Rapporten State of the Nordic Region är ett värdefullt verktyg för att uppnå detta mål.
Grip mulighetene, Norden!
Dagfinn Høybråten
 
Nordisk samarbeid er nyttig for næringslivet
Dagfinn Høybråten
I en internasjonal kontekst har interessen for Norden aldri vært større enn den er i dag. I Nordisk ministerråd får vi daglige henvendelser fra aktører i hele verden som ønsker å høre om Norden og det nordiske samarbeidet.
Det nordiske samarbeidet om helseberedskap styrkes
Dagfinn Høybråten
En ny avtale om helseberedskap sikrere bedre samarbeid mellom de nordiske landene når store ulykker eller katastrofer rammer befolkningen.
God jul och gott nytt år till hela Norden!
Britt Lundberg
Snart är mitt år som president för Nordiska rådet slut. Det här blir mitt sista inlägg i Presidentens blogg och jag vill passa på lyfta fram två fina ord som stått i centrum för vårt arbete hela året – tillit och tillsammans.
Nordens befolkning har talt: Det nordiske samarbeidet er et verdifullt samarbeid
Dagfinn Høybråten
Nordboerne mener at det nordiske samarbeidet er verdifullt i dobbel forstand: For det første er det veldig mange som mener at det er viktig. For det andre er det våre felles verdier som er den viktigste grunnen til samarbeidet. Det kommer frem i en spørreundersøkelse Nordisk ministerråd og Nordisk råd nylig har fått gjennomført.
Tillsammans är årets ord
Britt Lundberg
Tillsammans är årets mest centrala ord. Tillsammans är temat både för det finländska ordförandeskapsåret i Nordiska rådet och för Finland som firar 100 år som självständig nation. Företag som samarbetar har en konkurrensfördel, och vill vi uppnå resultat som politiker måste också vi samarbeta.
Mandat 2017-2020
Nordisk arbejdsgruppe for ernæring, mad og toksikologi (NKMT)
Mandat 2013-2016
Mandat 2013-2016 Nordisk arbeidsgruppe for kosthold, mat og toksikologi (NKMT)
Verdens mest integrerte region
Dagfinn Høybråten
Det å kunne bevege seg enkelt på tvers av grensene i Norden enten det gelder studier, jobb eller næring er viktig for innbyggerne.