Dokumentåtgärder

Artiklar

The Nordic Way at Rio+20
Halldór Ásgrímsson
The Nordic Council of Ministers has launched this blog as a contribution to the dialogue around Rio+20 and the whole discussion about The Future We Want. Without dialogue there will be no global solutions and without global solutions there will be no future. We hope the Rio+20 Conference will bring us closer to a more sustainable future.
Removing Barriers to Youth-Driven Sustainable Innovation
Mitch Lowenthal
NEW YORK – As we edge closer to Rio+20, the topic on everyone’s minds is the green economy. What does a green economy look like? How can we have a green economy when the regular economy has not yet fully recovered?
Norden har ett starkt fokus på människorna i Arktis
De globala klimatförändringarna har satt naturen och människorna i Arktis under stark press. De nordiska ländernas nya samarbetsprogram för Arktis prioriterar naturen och i synnerhet människorna som bor i regionen. Här finns en redogörelse över det nya samarbetsprogrammet och av flera av de tidigare resultaten av det nordiska samarbetet om Arktis.
Arktis behöver akut hjälp med att reducera utsläpp av sot och metan
Debattartikel skriven gemensamt av miljö- och klimatministrarna från Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge, Sverige och Åland:
North versus South: The rise of the national stereotype
Honor Mahony - EU-observatör
2012-03-23
The eurozone crisis has thrown up old stereotypes. Northerners are hard-working and live within their means. Southerners are work-shy and profligate. A little more compassion and a look into the Nordic countries' own economic history might put things into perspective.
Nordisk fokus på EU’s Affaldsdirektiv
I et kredsløbssamfund er spørgsmålet om affaldshåndtering og genbrug yderst relevant og det har fået større opmærksomhed de seneste år. I Nordisk Ministerråd har der længe været samarbejde på affaldsområdet. Det nordiske affaldssamarbejde har ikke kun gavnet de nordiske lande men også givet værdifulde indspil til EU’s arbejde på området. De nordiske lande har en god mulighed for at udnytte sin fremskudte position til at samarbejde om udviklingen af et kredsløbssamfund eksempelvis på området for global eksport af metoder og teknikker. Trenden med stærkt øgede råvarepriser er et godt argument til en sådan nordisk satsning.
Social trust and radical individualism - The paradox at the heart of Nordic capitalism
2012-02-23
Der er desværre ingen artikel fra Sverige i dette nummer af Analys Norden. Til gengæld bringer vi en artikel fra publikationen "The Nordic Way" udgivet af tænketanken Global Utmaning i Stockholm med støtte fra Nordisk Ministerråd ifm World Economic Forum i Davos, februar 2011. Link til artiklen nedenfor.
En sterk modell
Aslak Bonde
2012-02-23
Få ting er mindre omstridt i Norge enn den norske, eller nordiske, samarbeidsmodellen. Alle partier og alle organiserte interesser er i prinsippet enige i at det er bra for landet at vi har mye tillit, små forskjeller, mye samarbeid og en utstrakt kompromisskultur. Konfliktene i det norske samfunnet dreier seg i stor grad om hvordan man best tar vare på samarbeidsmodellen, og da ser man mye mer mot EU enn mot Norden.
Danmark hjem til Norden
Thomas Larsen
2012-02-23
Der skal være mere og ikke mindre nordisk samarbejde, lyder det fra den nye danske minister for nordisk samarbejde, Manu Sareen. Han håber, at Norden får større gennemslagskraft i Europa.
Problemene for Den nordiske velferdsregjeringen
Egill Helgason
2012-02-23
Det er egentlig treffende at den nordiske modellen skulle være tema for denne siste utgaven av Analys Norden. Det er få ting vi nordboere like ofte får spørsmål om som disse nordlige samfunnene våre, som for mange framstår som strålende forbilder innen velferd, likestilling, frihet og menneskerettigheter.
Norden, trots allt
Markku Heikkilä
2012-02-16
Principerna för lagstiftningen, modellen för välfärdssamhället, jämställdhet, små klasskillnader – man hittar de gemensamma och utmärkande egenskaperna hos de nordiska länderna i allt det som är viktigt i Finland. Trots detta pratar man förvånansvärt lite om nordiskhet och den nordiska modellen. Som en hyllning till det allra sista numret av Analys Norden beger jag mig på jakt efter Finland som nordisk stat. Resan börjar så långt bort från huvudstäderna som möjligt, så nära vardagen som möjligt.
Tidsskriftet Analys Norden nedlægges
2012-02-09
Nordisk Ministerråds og Nordisk Råds on-line tidsskrift for politisk analyse, Analys Norden, bliver nedlagt i sin nuværende form. Sidste nummer kommer 23. februar og handler om den nordiske model.
Februari 2012: EU har redan vunnit valet i Finland
Markku Heikkilä
2012-02-02
Det finns två kandidater kvar som kan bli Finlands nästa president, men inte två alternativ. Samlingspartiets Sauli Niinistö och De grönas Pekka Haavisto har samma politiska linje i många centrala frågor och i synnerhet när det gäller Finlands EU-politik ligger de mycket nära varandra. Då de EU-kritiska kandidaterna blev utslagna i första omgången står valet nu snarare mellan de återstående kandidaternas personliga egenskaper än deras politiska inriktning.
Svanen flyger högt
Svanen är Nordens officiella miljömärkning. Syftet är att ha en frivillig gemensam nordisk miljömärkning, som medverkar till att minska den börda som den dagliga konsumtionen lägger på miljön. Svanemärket granskar varors och tjänsters miljöpåverkan under hela livscykeln från råvara till avfall. Det ställs hårda klimat- och miljökrav men även krav på funktion och kvalitet. Svanen är en välkänd symbol för miljö i Norden och väcker även intresse internationellt.
Nordisk tilsynssamarbeid på kjemikalier
Felles nordisk tilsyn på kjemikalier, som ble startet i 2000, gir effekt for både myndigheter og næring. Erfaringene etter ti års samarbeid er at dette har gitt hvert land bedre resultater enn hva de kunne oppnådd alene. Når Norden taler med én stemme høres det godt i kjemikaliearbeidet i EU og EØS. I dette nummer av NordMiljø presentes tilsynssamarbeidet med eksempler på hvilken nytte det har gitt så langt.
Minister Alexander Stubb: Nordens plats i täten kräver fortgående arbete
Alexander Stubb
Finland har i 2011 varit ordförandeland i Nordiska ministerrådet. Som minister med ansvar för det nordiska samarbetet är det på sin plats att efter ordförandeskapet sammanfatta vad Norden och det nordiska betyder för Finland. Jag ska ställa mig själv tre frågor och skissa upp några tankar som innehåller en antydan om mina svar. Hoppas detta också kan fungera som öppning till en fortsatt diskussion.
Ministeri Alexander Stubb: Pohjolan kärkipaikka vaatii jatkuvaa työtä
Alexander Stubb
Suomi on toiminut vuonna 2011 Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaana. Pohjoismaisen yhteistyöministerin ominaisuudessa on minusta näin vuoden päätteeksi paikallaan tiivistää, mitä pohjoismaisuus ja Pohjola meille merkitsevät. Esitän itselleni kolme kysymystä, joihin hahmottelen myös vastauksen alkioita keskustelun avaamiseksi.
Klimaoppgjør på vent
Aslak Bonde
2011-12-02
Til vinteren, eller våren – da vil Stortinget ta de upopulære avgjørelsene som skal gi formidable kutt i de norske klimagassutslippene innen 2020. Eller kanskje blir det enda en utsettelse? 14 års erfaring med oppfølging av Kyoto-avtalen tilsier at politikerne også denne gangen vil skyve de vanskelige avgjørelsene foran seg. Det er mye lettere å redde regnskog i Brasil og Indonesia enn å tvinge nordmenn til å kjøre mindre bil.
Storindustri, konsumisme og bilisme i et land med overflod av ren energi
Egill Helgason
2011-12-02
Den islandske regjeringa godkjente i fjor en handlingsplan for klimaspørsmål. Kursen man der staker ut, er at man skal redusere nettoutslippet av drivhusgasser med opp mot 30 prosent fram mot 2020 sammenlignet med 2005-nivå. Målet i 2007 var å redusere utslippene med 50–70 prosent før 2050. Dette er i tråd med EUs politikk.
Uppgivenhet och några bra förslag
Eva Franchell
2011-12-02
Veckorna innan klimatmötet i Durban rasar den svenska debatten om – äldrevård. Riskkapitalbolaget Carema har vanvårdat gamla och senila människor. Bolaget har tjänat stora pengar på de svenska skattebetalarna medan Caremas egen vinst har förts över till skatteparadiset Jersey. En rad reportage i tv, radio och samtliga svenska dagstidningar har dominerat debatten och skakat om regeringen. Kanske är den tidstypisk.